Sophie in de Mentale Kreukels in het teken van tinnitus

Stichting Hoormij werkte mee aan het programma Sophie in de Mentale Kreukels van BNN Vara. In het eerste seizoen besteedde Sophie aandacht aan het hebben van een 'burn-out'. In dit nieuwe seizoen worden andere stress gerelateerde aandoeningen onder de loep genomen. Eén van die aandoeningen waarbij stress een aanjager kan zijn of de klachten kan verergeren is tinnitus (oorsuizen); een hooraandoening die in sommige gevallen gekmakend kan zijn. Begrip en duidelijkheid over deze aandoening creëren is ook het doel van Stichting Hoormij. Daarom informeren we je op verschillende manieren over waar je tegenaan loopt als je tinnitusklachten ervaart. Denk bijvoorbeeld aan de aflevering over Tinnitus in 'Altijd Wat' van de NCRV of de jaarlijkse Week van het Oorsuizen.

De uitzending was te zien op dinsdag 9 oktober, 20:25 op NPO 3. Stichting Hoormij is blij dat hier op deze manier opnieuw landelijk aandacht voor is.

Wat is tinnitus?

Een ruis, een piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen, oftewel tinnitus, betekent geluid horen dat er niet is. Tinnitus kent allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar je hoort ze wel. Dat voortdurende geluid in uw hoofd kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. Zie voor voorbeelden onze geluidsfile met tinnitusgeluiden. Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met tinnitus neemt de laatste jaren toe. Daarom organiseert Stichting Hoormij jaarlijks de Week van het Oorsuizen.

Medische informatie over tinnitus in heldere taal

Stichting Hoormij ontwikkelde een patiënteninformatietool voor oorsuizen. Die geeft inzicht in het onderzoek, in de behandeling die je van de kno-arts mag verwachten en in de eventuele doorverwijzingen door de kno-arts. De richtlijn is een krachtig kwaliteitsinstrument waarmee de aanpak van tinnitus meer gestandaardiseerd wordt. Hij geeft kno-artsen aanbevelingen over onderzoek, eventueel behandeling, advisering en doorverwijzing van patiënten met tinnitusklachten. De richtlijn is niet vrijblijvend. Alle betrokken zorgverleners dienen zich hieraan te houden, tenzij zij kunnen beargumenteren waarom ze daarvan afwijken.

Relevante links

Ook deelnemen aan een voorlichtingsavond over tinnitus?

Kijk dan in onze activiteitenagenda en bezoek bijvoorbeeld het programma in Schiedam of Rotterdam.

Doneer!
Alles over Tinnitus