Les 5 Verder oefenen met medeklinkers

Aandachtspunten
a. Altijd oogcontact houden
b. Het gespreksonderwerp duidelijk aangeven
c. Niet door elkaar praten
d. Denk aan les 1 aandachtspunt “e”

Informatie: vervolg medeklinkers

t – d – n – l – r – s – z

Deze medeklinkers worden gevormd met de tongpunt achter de tanden.De lippen zijn niet op elkaar.

t – d – n:

De punt van de tong ligt achter de boventanden. De beweging van de tong is zichtbaar. Er is geen verschil in de mondbeelden.

l:

De tong is weer achter de boventanden maar de beweging is beter te zien dan bij de t – d – n.

r:

De tong is weer achter de boventanden maar de punt van de tong maakt een trillende beweging. Veel mensen vormen de r achter in de mond. Dan is er niets te zien.
Bekijk in de spiegel of bij elkaar de woorden: toe – die – nu – laat – reep

s – z:

Deze kunnen op verschillende manieren uitgesproken worden. Sommigen houden de tanden op elkaar, anderen niet. Sommigen zeggen de s met uit elkaar gaande mondhoeken. De tong bevindt zich achter de boventanden of achter de ondertanden.

j:

De mondstand lijkt op ie. De beweging van de tong is niet zichtbaar. Vergelijk het mondbeeld van “Jaap” en “aap”.

Onzichtbare medeklinkers: k – ng – g – ch – h – r (huig)

Deze medeklinkers worden achter in de mond gevormd en zijn daarom onzichtbaar

h:

heeft altijd dezelfde mondvorm als de klinker die achter de h volgt

Oefen voor de spiegel:

aas – kaas – gaas – haas
heus – keus – geus – reus
hoe heet je broer alweer?
hoe eet je broer vanavond?
hoe keek je broer vanmiddag?

Alleen in zinsverband zijn deze woorden te herkennen.