Federatiepartner NVVS

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is al meer dan 100 jaar dé vereniging voor iedereen met een hoorprobleem. De vereniging werd opgericht in 1908 en heeft in ruim 100 jaar een stevige positie opgebouwd als voorlichter, contactpunt en belangenbehartiger voor slechthorenden, mensen met tinnitus, hyperacusis, de ziekte van Ménière of een brughoektumor, en voor mensen met een CI. De NVVS heeft ruim 7.500 leden en is het formele aanspreekpunt voor de afdelingen in het land.

Het bestuur van de NVVS bestaat uit:

Anne de Rooij, voorzitter, bestuurslid sinds 2012 (en bestuurslid Stichting Hoormij)
Henk de Graaf, secretaris, bestuurslid sinds 2008
Krijn Olthof, penningmeester sinds 2014 (en penningmeester Stichting Hoormij)
Hennie Epping, bestuurslid sinds 2015.


Klik hier voor de jaarverslagen van de NVVS. Twee keer per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarbij elk lid stemrecht heeft. In de ALV wordt beslist over activiteiten- en beleidsplannen, over de begroting, de jaarrekening en de besteding van het NVVS-vermogen en over andere essentiële NVVS-zaken.

Een ALV bijwonen? Contact met het bestuur? Mail of bel met Hetty van Hemme, directiesecretaresse: hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl of 030-261 76 16.
 

NVVS beschikt over de ANBI-status