Project ‘Erbij horen!’

Stichting Hoormij zet zich ervoor in dat ook slechthorende en dove kinderen erbij horen: doe je mee?


Doe mee met het project 'Erbij horen' en help mee slechthorende en dove kinderen weerbaarder te maken! Kinderen met een hooraandoening in het reguliere onderwijs hebben het vaak moeilijk en krijgen daardoor, vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten, psychische en sociale problemen. Diverse onderzoeken tonen dit aan, maar wat zijn de ‘tips en trucs’ voor een slechthorend of doof kind om ervoor te zorgen dat jij er ook bij hoort? Die willen wij in een gezamenlijk project met FOSS, FODOK en SH-Jong achterhalen, zodat kinderen zelf praktische handvatten krijgen hoe zij lekker in hun vel kunnen komen te zitten. Op deze manier willen wij bijdragen aan de empowerment van slechthorende en dove kinderen!  Help je ook mee?

Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en wil bij een groep horen. Sociaal contact en sociale acceptatie zijn basisbehoeften van de mens en zeker van opgroeiende kinderen. Goed communiceren is een voorwaarde hiervoor. Maar wat als door een hooraandoening communiceren lastig is? Wat als jij een hoorbeperking hebt en niet (alles) goed kan verstaan? Het gevolg is dan vaak irritatie, sociale uitsluiting of soms zelfs slachtoffer worden van pestgedrag. Slechthorende en dove kinderen in het reguliere onderwijs voelen zich dan ook vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten onzeker, eenzaam en kunnen hierdoor psychische problemen krijgen. Problemen die invloed kunnen hebben op de rest van hun leven. Bovendien beseffen deze kinderen lang niet altijd dat hun sociale uitsluiting het gevolg is van hun beperking (en niet vanwege hun persoon) en dat zij niet de enige zijn die hiermee te maken hebben.

Als kind zelf de regie in handen krijgen

Veel onderzoeken tonen de problemen aan. Maar hoe zorg je dat het niet zo ver komt? En hoe ga je er mee om als je als kind met dit probleem wordt geconfronteerd? Wat kan je als kind zelf doen? Wat werkt nu juist goed en wat werkt averechts in het aangaan en onderhouden van sociale contacten als je niet alles goed hoort?

Wij gaan tips & trucs verzamelen door ervaringssessies verspreid door het land te organiseren. Alle ervaringskennis die we tijdens die sessies boven tafel krijgen, brengen wij in een toegankelijke vorm via diverse media (denk aan twitter, internet en/of via een folder) bij de slechthorende en dove kinderen, zodat zij de tips & trucs kunnen gebruiken. Bovendien moeten kinderen ervaringen kunnen (blijven) toevoegen. Zo zorgen wij ervoor dat deze kinderen zelf handvatten krijgen om te leren hoe ‘mee te doen’. Zodat ook zij straks voluit kunnen zeggen: ‘Yes, ik hoor er ook bij!”.

Help je ook mee? Kijk in de rechterbalk hoe u dit project kunt steunen.Ga naar de donatiepagina

Draag een steentje bij en doneer!
Maak project 'Erbij horen' mogelijk! NSGK, de Cornelia Stichting, het Participatiefonds en enkele NVVS-afdelingen maken dit project mede mogelijk met financiële bijdragen. Extra bijdragen van particulieren kunnen we echter nog uitstekend gebruiken. Wil je ons helpen?

Je kan doneren door overmaking op rekeningnummer NL82RABO0300773269  t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van ‘Erbij horen’ of via JustGiving. Elke bijdrage is welkom! Want met alle kleine beetjes maken we samen het verschil!

Bij voorbaat hartelijk dank namens alle kinderen met een hooraandoening!