Draag jij Hoormij∙NVVS een warm hart toe?

Leven met tinnitus, slechthorend- of duizeligheid en evenwichtsproblemen kan een strijd zijn. Een strijd voor acceptatie. Met jezelf. Met mensen in de omgeving, die niet echt begrijpen wat je meemaakt. In gesprek met artsen om steeds opnieuw te moeten uitleggen wat de onzichtbare gevolgen zijn. Hoormij∙NVVS begrijpt dat en streeft ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Daar kun je ons bij ondersteunen met een (éénmalige) donatie, een periodieke schenking (dan betaalt de Belastingdienst mee) of een legaat.

Door een goed doel als Hoormij∙NVVS vast te leggen in jouw testament, kies je ervoor een goede bestemming voor jouw geld en goederen vast te leggen en tegelijkertijd de wereld van de komende generaties te verbeteren. Draag jij Hoormij∙NVVS een warm hart toe? Stel ons dan in staat ook in de toekomst de belangen van mensen met een gehoor- en/of evenwichtsprobleem te behartigen.
Hoormij∙NVVS waardeert de bijdragen die wij op deze manier binnen krijgen enorm.

Waarom nalaten aan Hoormij∙NVVS hun laatste wens was

Ook de verhalen achter deze nalatenschappen zijn belangrijk; ze getuigen vaak van een warme band met onze organisatie en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een executeur, die zorgt voor de afwikkeling van dergelijke nalatenschappen, vertelt: “Zoals zo vaak in onze praktijk gebeurt, kwam er een dame op leeftijd (85) met het verzoek haar nalatenschap voor te bereiden. Ze had geen partner en/of kinderen en haar enige familie was reeds op hoge leeftijd. Op de vraag tijdens het inventarisatiegesprek over wie haar erfgenamen moeten zijn antwoordde ze dan ook stellig: Hoormij∙NVVS en Het Oogziekenhuis in Rotterdam. Omdat mijn oren en ogen zo slecht zijn en daar heb ik zo’n hekel aan! Ook hebben we een legaat voorbereid voor een man met de ziekte van Ménière. De reden? De gespreksgroepen van Hoormij∙NVVS hebben hem zóveel vertrouwen gegeven. De (h)erkenning van mensen in een vergelijkbare situatie, de adviezen en de manier waarop Hoormij∙NVVS onvermoeibaar de belangen behartigt van mensen met een gehoor- en evenwichtsprobleem waren voor hem argumenten genoeg om de organisatie te ondersteunen.

Werken aan de toekomst

Mevrouw Van Dijk waardeerde de inzet van Hoormij∙NVVS toen haar oren slecht werden. Hoormij∙NVVS zet zich ook graag in voor jouw gehoor of evenwichtsprobleem. Nu en in de toekomst. Want ook op de langere termijn blijft het werk van onze organisatie hard nodig. Hoewel er druk gezocht wordt naar nieuwe technologieën, medicijnen en andere oplossingen, is het voor veel gehoor- en/of evenwichtsaandoeningen nog lang niet zo ver. Jouw donatie, periodieke schenking of legaat kan ons helpen niet alleen nu op te komen voor hun, maar ook in de toekomst.

Schenken of nalaten, zo werkt het

Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat het in een testament niet om grote bedragen hoeft te gaan en dat er naast geld ook zaken als een auto of meubels kunnen worden nagelaten. Toch nemen inmiddels steeds meer mensen een goed doel op in hun testament. Dit komt mede doordat nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting. Kijk eens op wijzernalaten.nl voor meer informatie.

Bij Hoormij∙NVVS zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Je kunt (éénmalig) doneren
  • Je kunt periodiek schenken (met belastingvoordeel). Omdat Hoormij∙NVVS een ANBI-organisatie is, mag je zoveel schenken als je wilt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door die status is er geen schenkbelasting verschuldigd.
  • Je kunt Hoormij∙NVVS opnemen in jouw testament.

Hoe ondersteunt Hoormij∙NVVS?

We bieden betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen de belangen van mensen met gehoor- en evenwichtsaandoeningen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor al die mensen die hiermee te maken hebben. Lees meer over onze impact en bereik.

Ik wil periodiek schenken
Toelichting periodiek schenken
Nalaten aan Hoormij∙NVVS