Bestuur afdeling Midden-Nederland

Voorzitter 

Renate Postma

Secretaris

Nelly Boerop Jacobs

Penningmeester  

Eric Koning

Bestuursleden

Kees Gramkov

Yolanda Feenstra

Rini Vollenberg (adviseur bestuur)