Bestuur afdeling Midden-Nederland

Voorzitter 

Renate Postma

Secretaris

Nelly Boerop Jacobs

Penningmeester  

Paul van Riet

Bestuursleden

Kees Gramkov

Rini Vollenberg (adviseur bestuur)