Hoormij∙NVVS, afdeling Alkmaar-IJmond

De afdeling Alkmaar-IJmond is een vereniging van en voor mensen in de regio met een gehoorbeperking, tinnitus, hyperacusis, cholesteatoom of duizeligheids- en evenwichtsaandoeningen. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. In Alkmaar bestaat er al sinds 1912 een dergelijke afdeling. Door fusie met de afdeling IJmond-Noord is de huidige afdeling ontstaan.

Enkele keren per jaar organiseren we een informatieve bijeenkomst, al dan niet in samenwerking met ziekenhuis of buurthuizen, meestal toegankelijk voor leden en niet-leden. Daarbij willen we vanwege de bereikbaarheid, op diverse plaatsen in de regio actief zijn. Houd de  agenda in de gaten of een bijeenkomst in jouw buurt is gepland. Deze bijeenkomsten zijn altijd goed te volgen voor slechthorenden, dankzij de aanwezigheid van een ringleiding. Ook is er (vaak) een schrijftolk aanwezig. Die zorgt ervoor dat de gesproken tekst op een scherm geprojecteerd wordt. In de pauzes is het heel gezellig. Dan is er ook informatie in te winnen over bijvoorbeeld problemen met instanties, regelingen en voorzieningen.

Inloopspreekuren

Ervaringsdeskundigen geven graag advies over diverse gehoor-, evenwichtsaandoeningen en hulpmiddelen. De spreekuren staan tevens vermeld in de agenda. Je bent iedere 3e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op ons inloopspreekuur dat plaatsvindt in de NoordWest Ziekenhuisgroep ( NWZ ), voorheen MCA. Locatie Alkmaar. Adres is: Wilhelminalaan 12 in Alkmaar ingang Metiusgracht bij de KNO-polikliniek. In de maanden juni, juli, augustus en december is er geen inloopspreekuur. Er komt ook een inloopspreekuur in de bibliotheek van Heemskerk.

Contact met lotgenoten

We wisselen informatieve bijeenkomsten af met op contact en gezelligheid gerichte activiteiten, zoals het jaarlijkse uitstapje.

Ledenvergaderingen

Eén keer per jaar is er in deze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en een schrijftolk. In de vergadering is er vaak een gast die spreekt over een onderwerp voor de slechthorenden.

Technische commissie

Er is een aparte technische commissie die zich bezighoudt met het promoten, adviseren, keuren en onderhouden van infrarood- en FM-installaties. Ook kan je terecht voor vragen over een ringleiding in jouw eigen huis of voor hulpmiddelen verbonden aan je televisie. Denk ook aan voorzieningen voor slechthorenden in kerken en zorginstellingen, maar ook in raadszalen en bij overheidsloketten. Daarnaast biedt de commissie begeleiding bij het aanleggen van ringleidingen bij nieuwbouw en renovatie. Zo mogelijk verhelpt zij gebreken.

Afdelingsblad

Vier keer per jaar geven wij het blad Gehoord uit. Wij verspreiden dit blad onder onze leden en via audiciens, het NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, het audiologisch centrum en bibliotheken in ons gebied. Wil je op de Gehoord reageren, een stukje plaatsen of adverteren, neem dan contact op met de redacteur Frans Hofstra via alkmaar-ijmond@stichtinghoormij.nl.

Lidmaatschap, donaties en giften

Voor het organiseren van haar activiteiten is de afdeling Alkmaar-IJmond afhankelijk van inkomsten uit contributies en donaties. Je kan éénmalig doneren of lid worden van Hoormij∙NVVS om zo ons werk te steunen. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waar je woonplaats onder valt. Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Als je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling. Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen via alkmaar-ijmond@stichtinghoormij.nl Of houd de facebook-pagina van de afdeling in de gaten.

Zakelijke gegevens

De afdeling Alkmaar-IJmond is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar tevens een afdeling van de landelijke Hoormij∙NVVS. Het rekeningnummer van de afdeling is NL27 RABO 0377 7536 53, Hoormij∙NVVS afdeling Alkmaar-IJmond te Heemskerk.