Afdeling Zuid-Oost Brabant

De afdeling Zuid-Oost Brabant van Hoormij∙NVVS is er voor mensen met gehoor en/of evenwichtsproblemen woonachtig in Eindhoven, Helmond en omliggende gemeenten. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 5 maart 1936.

contact: zuidoostbrabant@stichtinghoormij.nl.

Lotgenotencontact

Er vinden maandelijks lotgenotenbijeenkomsten plaats. Kijk in de agenda voor de actuele stand van zaken. De bijeenkomsten zijn goed te volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en het inzetten van een schrijftolk. Meer informatie nodig? Neem contact op via zuidoostbrabant@stichtinghoormij.nl.

Afdelingsblad

Drie maal per jaar verschijnt ons afdelingsblad. 

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze afdeling een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kunt je aanmelden als lid van de landelijke Hoormij∙NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Als je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke Hoormij∙NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens

De afdeling Zuid-Oost Brabant is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar tevens een afdeling van de landelijke Hoormij∙NVVS. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.