Afdeling Zuid-Oost Brabant

De afdeling Zuid-Oost Brabant is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in Eindhoven, Helmond en omliggende gemeenten. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 5 maart 1936.

contact: zuidoostbrabant@stichtinghoormij.nl.

Lotgenotencontact

Elke 2e en 4e donderdag van de maand is er een lotgenotencontact op de Pastoriestraat 147 te Eindhoven. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling.

Afdelingsblad

Drie maal per jaar verschijnt ons afdelingsblad. 

 

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze afdeling een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Zuid-Oost Brabant is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.