Afdeling Rotterdam en omstreken

De afdeling Rotterdam e.o. is een vereniging van en voor mensen met gehoorproblemen. De afdeling heeft een eigen bestuur en werkt met vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten. Het is een actieve afdeling die open staat voor nieuwe leden en voor ideeën en suggesties voor nieuwe activiteiten. Je bent altijd welkom om een keer te komen kijken of contact op te nemen voor meer informatie.

Achtergrond

De afdeling is opgericht in 1912. Er zijn in 2018 nieuwe statuten opgesteld. We zijn officieel bij de KvK ingeschreven onder nummer 24362240. De afdeling heeft in maart een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, waar de formele besluiten vallen over activiteitenplan,  begroting, jaarrekening en het benoemen van nieuwe bestuursleden. De afdeling heeft de ANBI-status.  Dit betekent dat schenkingen, legaten of nalatenschappen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.

Activiteiten

  • Lokale belangenbehartiging, bijvoorbeeld richting gemeenten
  • Voorlichting over onder meer slechthorendheid, Tinnitus, Cochleair Implantaat, Ménière en hulpmiddelen. Vaak in samenwerking met een regionaal ziekenhuis zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. 
  • Leden activiteiten: jaarlijkse uitje, nieuwjaarsreceptie, museumbezoek, gezellige middag.

Nieuwsbrief

De activiteiten zijn aangekondigd in onze nieuwsbrief. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan bericht via rotterdam@stichtinghoormij.nl of vul zelf je gegevens in via het digitale invulformulier.  

Doneren of lidmaatschap

Wij zijn afhankelijk van contributie en donaties voor het organiseren van activiteiten. Je kunt doneren of lid worden.

Bestuur

Roelof Eleveld: voorzitter

Vinay Gayadien: secretaris

Mark van Hillo: penningmeester

Jeroen Schreuder: algemeen bestuurslid

Marcel Rijshouwer: algemeen bestuurslid

Bastiaan van Beusekom: algemeen bestuurslid

Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten. Lijkt het je leuk? Neem telefonisch contact op met het bestuur of stuur een bericht via rotterdam@stichtinghoormij.nl.

Contact

Voor meer informatie kun je terecht via rotterdam@stichtinghoormij.nl.

Rochussenstraat 311 C, Rotterdam

Rekening: NL68ABNA0500174113

Communiceren met huisartsenpost Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord heeft voor slechthorende en dove patiënten een speciale chat ontwikkeld om te communiceren met de huisartsenpost. Klik hier voor meer informatie.