Afdeling Regio Den Haag

Is de afdeling Den Haag iets voor jou? 

De afdeling Den Haag van Stichting Hoormij/NVVS staat, in samenwerking met de landelijke organisatie Hoormij/NVVS, voor belangenbehartiging, onafhankelijke voorlichting en lotgenotencontact. Dit ten behoeve van slechthorenden woonachtig in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Ook zijn we er ten behoeve van mensen die te maken hebben met tinnitus, hyperacusis, Ménière en degenen die een cochleair implantaat hebben of die de aanschaf daarvan overwegen. De afdeling organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en uitstapjes speciaal voor slechthorenden – er is zo nodig een ringleiding of schrijftolk aanwezig. Ook zijn er huiskamerbijeenkomsten waar je ervaringen kan uitwisselen.

Afdelingsblad Rotterdam

De leden van de afdeling ontvangen vier maal per jaar het afdelingsblad Hoorkonde. Via de Hoorkonde houden we je onder andere op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van onze activiteiten. Daarnaast ontvang je Hoormij Magazine met informatie over lezingen, cursussen en bijeenkomsten op landelijk niveau. Een abonnement op de Hoorkonde staat los van het lidmaatschap van de NVVS en bedraagt € 12,-.

Aanmelden en contributie

Je kunt je als nieuw lid aanmelden bij:

Kees Twilt, secretaris 
Denhaag@stichtinghoormij.nl

Je wordt lid van de NVVS en automatisch ook lid van de afdeling die werkzaam is in het postcodegebied van je woonplaats. De contributie bedraagt € 49,50 per jaar. Een deel van die contributie is voor de afdeling. Maak je een hoger bedrag over dan komt dat geheel ten goede aan de afdeling van jouw woonplaats. Leden ontvangen de bladen Hoormij Magazine en Hoorkonde gratis. Dat geldt ook voor het deelnemen aan onze activiteiten.

Vrijwilligers

Bij de afdeling werken alle bestuursleden en alle anderen die meewerken, als vrijwilliger. De afdeling is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt dat je wat? Meld je dan aan bij de secretaris.

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk.

Zakelijke gegevens

De afdeling Regio Den Haag is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 27280601), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Het nummer van de girorekening is 305668 t.n.v. "NVVS Afd. Regio Den Haag" te Zoetermeer. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.