Afdeling Midden-Nederland

De afdeling Midden-Nederland is onderdeel van de NVVS, die opkomt voor de belangen van mensen met hoorproblemen. Midden-Nederland heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en streeft er naar om in alle belangrijke plaatsen in de provincie contactpersonen te hebben, die dicht bij onze leden staan en waar zij met problemen terecht kunnen.
De afdeling Midden-Nederland is opgericht op 21 november 1912 als afdeling Utrecht en is later samengegaan met de afdeling Zeist en Utrechtse Heuvelrug tot afdeling Midden-Nederland. In 2012 vierden wij het 100-jarig bestaan met een groot symposium over Tinnitus en Hyperacusis samen met de gelijknamige commissie, in het UMC Utrecht.

Themabijeenkomsten
Een paar keer per jaar houdt de afdeling bijeenkomsten, die met het gehoor te maken hebben. Dat kan zijn over werk en tinnitus, Ménière of een ander onderwerp. Je kan zelf ook aangeven over welk onderwerp je graag iets meer wilt weten.

Gebaren en spraakafzien
Verschillende leden van de afdeling Midden-Nederland hebben zich bekwaamd in het aanleren en oefenen van ondersteunende gebaren (NmG, Nederlands met Gebaren) en spraakafzien (liplezen). Momenteel zijn er groepen in Woerden en Nieuwegein.

Afdelingsblad
Vier keer per jaar brengen wij ons afdelingsblad Horen Over en Weer uit. Hierin proberen wij zoveel mogelijk nieuws uit de regio te brengen en onderwerpen waarvan wij denken dat het mensen met hoorproblemen interesseert. Ook hier geldt weer: wilt u een onderwerp aan de orde stellen of zelf een stukje schrijven voor het blad, schroom niet en neem contact op met middennederland@stichtinghoormij.nl


Ledenvergadering
Eenmaal per jaar houdt de afdeling Midden-Nederland haar algemene ledenvergadering. Steeds in een ander deel van de provincie Utrecht om zoveel mogelijk leden te kunnen begroeten. De leden worden tijdens deze vergadering geïnformeerd over het reilen en zeilen van hun afdeling en zij kunnen hierover vragen stellen. Er is altijd een schrijftolk en ringleiding aanwezig zodat ook slechthorenden het gesprokene goed kunnen volgen. Na de pauze komt altijd een onderwerp aan de orde dat onze leden bezig houdt. Bovendien kunnen tijdens de pauze vragen worden gesteld aan onze voorlichters.

Lidmaatschap, donaties en giften
Je kan je inschrijven als lid van de landelijke NVVS in Houten. Bij de inschrijving word je automatisch lid van de afdeling Midden-Nederland wanneer je postcode binnen ons gebied valt. Mocht je een voorkeur hebben voor de afdeling Midden-Nederland dan kan je dit bij het hoofdkantoor in Houten aangeven. Van de contributie komt een klein deel aan onze afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, dan komt dit extra bedrag ten goede aan de afdeling. Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens

Het bankrekeningnummer is NL85 INGB 0000 1609 65 t.n.v. de penningmeester van de Afdeling Midden-Nederland te Utrecht. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.