Regio Breda

De regio Breda is er voor mensen met een gehoor- en of evenwichtsprobleem en wordt gerund door vrijwilligers van Hoormij∙NVVS. Je kunt er terecht voor: contact, informatie en voorlichting.

Voorlichting en belangenbehartiging

Op het gebied van belangenbehartiging worden er contacten onderhouden met bijvoorbeeld de gemeente Breda en er vinden gastlessen plaats over (preventie van) gehoorverlies op bijvoorbeeld scholen, voor vrijwilligers, mantelzorgers en in de zorg. Ook organiseert de afdeling ieder jaar Hoorcafé’s en andere bijeenkomsten.

Hoorcafé

Slechter horen of te maken hebben met een gehoor- en evenwichtsaandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Maar ook met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. Het helpt om in contact te zijn met anderen die jouw situatie (h)erkennen. Tijdens het Hoorcafé is er gelegenheid om informatie te ontvangen en op een laagdrempelige manier ervaringen uit te wisselen en tips te delen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Er is een schrijftolk aanwezig.

Voor wie?
Voor iedereen die te maken heeft met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Of als je iemand kent die hiermee te maken heeft. Ook over bijvoorbeeld tinnitus, hyperacusis, Ménière, CI of andere gehoor-/evenwichtsaandoeningen kun je ervaringen delen. 

Data en locaties bijeenkomsten
In de agenda staat waar en wanneer de Hoorcafés en andere bijeenkomsten van de regio Breda plaatsvinden.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen via breda@stichtinghoormij.nl 
Jetty Mouw (voorlichter) M 06 16 41 06 03 is telefonisch of via sms of whatsapp te bereiken, net als Maartje Spoelstra (voorlichter) M 06 48 50 78 61.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kunt je aanmelden als lid of donateur van Hoormij∙NVVS.

Amphia Ziekenhuis biedt gehoorbescherming op maat Miljoenen werknemers krijgen dagelijks te maken met teveel lawaai. Gehoorschade door lawaai staat dan ook nog steeds op de nummer 1-positie van alle beroepsziekten. Maar ook in de vrije tijd staan mensen regelmatig bloot aan geluidsoverlast. Denk alleen maar aan de hoeveelheid lawaai met Carnaval.
Goede gehoorbescherming kan lawaaidoofheid voorkomen. De afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde van het Amphia Ziekenhuis biedt sinds kort een nieuwe dienst; patiënten kunnen zich hier gehoorbescherming op maat aan laten meten.  Daarmee haakt het ziekenhuis in op de Week van het Oorsuizen, georganiseerd door Stichting Hoormij.