Afdeling Breda en omstreken

De afdeling Breda e.o. is de lokale vereniging van en voor mensen met een hoorprobleem die wonen in de regio Breda. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling Breda e.o. valt onder de landelijke Hoormij.NVVS.

Inloopochtenden
Elk kwartaal is er van 9.30 tot 12.00 uur een inloopochtend in het Amphia-ziekenhuis, locatie Langendijk (Breda) of Pasteurlaan (Oosterhout). Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. En er is veel informatiemateriaal aanwezig over alle hooraandoeningen.

In de agenda staat waar en wanneer de inloopochtenden plaatsvinden.
Meer informatie: breda@stichtinghoormij.nl.

Voorlichting

Eén van de speerpunten van de afdeling Breda e.o. is het geven van voorlichting over slechthorendheid en alles wat daarbij komt kijken. Dat doen we door het geven van een presentatie. Onze voorlichting is geschikt voor veel verschillende doelgroepen: 

- Ouderen (KBO, verzorgingshuis etc.)
- Leerlingen en leerkrachten op MBO en HBO
- Leerlingen van de basisschool
- Medewerkers in ziekenhuizen, alle geledingen
- Mantelzorgers en vrijwilligers die met slechthorenden te maken hebben.
- Gemeente: we werken mee aan VN verdrag toegankelijkheid
- Openbaar vervoer: aanpassing voor Doof/Slechthorenden
- Ook houden we thema- bijeenkomsten: b.v. over Tinnitus, Ménière, SH en CI

Afdelingsblad

Als lid van de NVVS ben je automatisch lid van de lokale afdeling. Daarom ontvang je een aantal keren per jaar per mail of via de post de Hoormij Nieuwsbrief van de afdeling Breda e.o. Daarin staat al het nieuws en de activiteiten van onze afdeling.

Ledenvergaderingen

Eén keer per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan de sprekers in deze vergadering goed volgen. Er is een ringleiding aanwezig. Ook is er een schrijftolk die alle gesproken tekst intypt en via een beamer op een scherm zichtbaar maakt.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kunt je aanmelden als lid van de landelijke Hoormij.NVVS. Bij de inschrijving wordt u automatisch lid van de lokale afdeling waaronder jouw postcode valt. Een deel van de contributie komt aan die afdeling ten goede. Als je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ook ten goede van de afdeling, tenzij je aangeeft dit bedrag aan de landelijke Hoormij.NVVS te willen doneren. 

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Donaties Delafonds en Zorgbelang Tilburg

In juli 2016 werd de afdeling Breda e.o. verblijd met een donatie van 1000 euro uit het Delafonds voor de aanschaf van een laptop en projectiescherm. Diezelfde maand doneerde Zorgbelang Tilburg een bedrag van 500 euro voor de bijzondere informatiemiddag 'Slechthorendheid en muziek. Gaat dat Samen?' die op 1 oktober 2016 plaatsvond.

Amphia Ziekenhuis biedt gehoorbescherming op maatMiljoenen werknemers krijgen dagelijks te maken met teveel lawaai. Gehoorschade door lawaai staat dan ook nog steeds op de nummer 1-positie van alle beroepsziekten. Maar ook in de vrije tijd staan mensen regelmatig bloot aan geluidsoverlast. Denk alleen maar aan de hoeveelheid lawaai met Carnaval.
Goede gehoorbescherming kan lawaaidoofheid voorkomen. De afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde van het Amphia Ziekenhuis biedt sinds kort een nieuwe dienst; patiënten kunnen zich hier gehoorbescherming op maat aan laten meten.  Daarmee haakt het ziekenhuis in op de Week van het Oorsuizen, georganiseerd door Stichting Hoormij.