Gevolgen voor je werk

Op je kunnen rekenen

Niet iedereen met Ménière kan dezelfde baan aanhouden: een functie in het beroepsvervoer of op een eenzame post (denk maar aan een kraanmachinist) zit er waarschijnlijk niet meer in. Net als een baan als telefoniste, dat is lastig met een sterk verminderd gehoor. De gevolgen van de ziekte kunnen ook parten spelen bij het beoefenen van andere beroepen. Vaak is er tussen de aanvallen een lichte storing in het evenwicht en dat bemoeilijkt dan waarschijnlijk ook het functioneren. Je wisselende gesteldheid kan een probleem vormen, bijvoorbeeld omdat je collega’s soms misschien niet op je kunnen rekenen. Voor het wel of niet blijven werken in een bepaalde functie bestaan geen eenduidige richtlijnen. Het is sterk afhankelijk van ieders individuele gesteldheid en omstandigheden wat de mogelijkheden zijn.

Reïntegratie na ziekteverlof

De wet schrijft voor dat bij een aaneengesloten ziekteperiode van 13 weken werknemer en werkgever een reïntegratieplan moeten opstellen. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om de werkzaamheden te hervatten in de functie die je had of in een andere functie.

Burn-out

Keihard doorwerken zonder daarbij teveel rekening te houden met de vermoeidheid die de ziekte van Ménière met zich meebrengt, kan een burn-out tot gevolg hebben.