Landelijk bureau

Het landelijk bureau ondersteunt Hoormij∙NVVS en de aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord. Voor de ALV en bestuur zorgt het landelijk bureau dat er beleidsvoornemens, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen opgesteld worden.

Een greep uit de activiteiten

  • Ondersteuning commissies en afdelingen en zorg voor samenhang in hun activiteiten
  • Trainingen opzetten voor vrijwilligers en andere ondersteuning bij inhoud, organisatie en uitvoering
  • Projecten uitvoeren op het gebied van medische kennis, hoorzorg en meer
  • Fondsenwerving
  • Voorlichting via website, Hoorwijzer, Hoormij magazine, social media, brochures en folders.


Medewerkers van Hoormij∙NVVS

  Wil Verschoor
Directeurwil.verschoor@stichtinghoormij.nl
030 - 635 40 01

(ma, di, do, vr-ochtend)


 Jane van Heusden
Managementassistentjane.vanheusden@stichtinghoormij.nl
030 - 635 40 03

(ma, di, do, vr)

  Annemiek Meuzer
Secretarieel medewerkerannemiek.meuzer@stichtinghoormij.nl
030 - 261 76 16

(ma, di, do, vr)

  Corrine Verwer
Vrijwilligerscoördinatorcorrine.verwer@stichtinghoormij.nl
030 - 635 40 04

(ma, di, do)


 Marjolijn Dekker
Sr. communicatieadviseurmarjolijn.dekker@stichtinghoormij.nl 
                   030 - 635 40 05

(ma, di tot 14.30 uur, wo-ochtend, do)


Hoormij∙NVVS in Houten

Randhoeve 221
3995 GA Houten

(Bij bezoek is vooraf een afspraak maken gewenst)

Overige contactgegevens:
030 261 76 16
info@stichtinghoormij.nl