Ménière en het oor

Het oor wordt gevormd door de oorschelp, de gehoorgang, het trommelvlies, het middenoor en het binnenoor (zie figuur 1). Het middenoor bestaat uit drie gehoorbeentjes, namelijk de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan, die met elkaar in verbinding staan, vormen samen het binnenoor.

Orgaan van Corti

Het Orgaan van Corti of gehoorzintuig vormt een onderdeel van het slakkenhuis, zoals in figuur 2 te zien is. De signalen, die het Orgaan van Corti via de gehoor- en evenwichtszenuw naar de hersenen stuurt, resulteren in een waarneming van geluid en evenwicht. De zintuigcellen van het gehoor- en het evenwichtsorgaan bevinden zich in een ruimte die gevuld is met de binnenoorvloeistof endolymfe. De endolymfatische ruimte grenst aan ruimtes die de binnenoorvloeistof perilymfe bevatten (zie figuur 2). De endolymfe en de perilymfe hebben een andere chemische samenstelling en worden van elkaar gescheiden door de Membraan van Reissner.

Toename van de binnenoorvloeistof

In 1938 ontdekken zowel Yamakawa als Hallpike en Cairns bij Ménière patiënten een toename van de binnenoorvloeistof, oftewel endolymfatische hydrops (zie Figuur 1.3), bij Ménière patiënten (Hallpike & Cairns, 1938; Yamakawa, 1938). Als gevolg van de drukverhoging door de endolymfatische hydrops ontstaan scheurtjes in de Membraan van Reissner. Wanneer de endolymfe en de perilymfe in het Membraan van Reisner met elkaar in contact komen, raken cellen van het gehoorzintuig en evenwichtsorgaan ontregeld en beschadigd. Aangenomen wordt dat de ‘endolymfatische hydrops’ de oorzaak is van de beschadiging van het binnenoor en de symptomen van de ziekte van Ménière, maar wat het precieze mechanisme is achter het ontstaan van endolymfatische hydrops bij de ziekte van Ménière is echter onbekend.

Werking van het oor
Figuur 1 Gehoor en evenwichtsorgaan  
Figuur 2: Doorsnede van het slakkenhuis  
Figuur 1.3a: Het binnenoor zonder de endolymfatische hydrops 
Figuur 1.3b:Het binnenoor met de endolymfatische hydrops