Hoormij·NVVS zoekt versterking voor commissie tinnitus & hyperacusis

Hoormij·NVVS behartigt de belangen van mensen met gehoor- en evenwichtsklachten. De commissie Tinnitus & Hyperacusis draagt hier aan bij door het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen in de breedste zin van het woord. En streeft ernaar om hen te ondersteunen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Ook werkt de commissie aan brede (h)erkenning door bijvoorbeeld de omgeving, familie, werkkring, professionals en anderen. Kom jij ons mooie team versterken?

Dit is te vertalen in deze doelstellingen:

 • Vertegenwoordigen van de patiënteninbreng en behartigen van hun belangen;
 • Organiseren van lotgenotencontact;
 • Verzorgen van (patiënten)voorlichting;
 • Binden van mensen aan Hoormij∙NVVS.

Op zoek naar diverse commissieleden

Wij zijn op zoek naar commissieleden die zich bijvoorbeeld kunnen inzetten als gespreksleider en/of ervaringsdeskundige of als spreker en/of organisator van bijeenkomsten. Denk aan: (digitale) communicatie en voorlichting. En we zijn op zoek naar mensen die willen meewerken aan onder andere belangenbehartiging en informatievoorziening. Het gaat dus om meerdere functies. Wil jij bijdragen aan deze landelijke commissie en zie jij het als een uitdaging om met andere leden van de commissie invulling te geven een of meer ambities van de commissie Tinnitus en Hyperacusis? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou? 

Jouw competenties

 • Uit eigen ervaring weten wat tinnitus en/of hyperacusis is;
 • Bewustzijn van eigen ervaring en kennis en de grenzen daarvan kennen; 
 • Kunnen enthousiasmeren, stimuleren en initiëren;
 • Goede contactuele en samenwerkingsvaardigheden;
 • Vaardig zijn op computer en bereikbaar per mail;
 • Bereid zijn om terug te koppelen en het beleid van de organisatie te volgen;
 • Goed kunnen omgaan met diversiteit.

(Mogelijke) taken

 • Samen met de andere commissieleden vorm en uitvoering geven aan het beleid en de activiteiten;
 • Het onderhouden van contacten binnen - en in voorkomende gevallen ook buiten - de organisatie;
 • Het beantwoorden van vragen over tinnitus die binnenkomen via tinnitus@stichtinghoormij.nl
 • Actief deelnemen aan commissievergaderingen
 • Inzetten voor de achterban door het initiëren of mede uitvoeren van bijvoorbeeld:

- organisatie (digitale) bijeenkomsten/voorlichting;
- onderhouden van contacten binnen de vereniging, met hulpverleners, onderzoekers, beroepsverenigingen, eventueel ook internationaal;
- in overleg deelnemen aan congressen of symposia;
- samenstellen van nieuwsberichten;
- meewerken aan richtlijnontwikkeling en onderzoeksprojecten;
- mede ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal: folders, brochures, informatie op website;
- bijhouden van social media;
- volgen van (internationale) wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van tinnitus;
- het ondersteunen in activiteiten voor belangenbehartiging.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je wordt ingewerkt door de overige commissieleden en samen met bepalen we de werkzaamheden;
 • Een introductiecursus, uitwisseling van kennis en ervaring op onze vrijwilligersmiddagen.
 • In overleg zijn er mogelijkheden voor cursussen/ trainingen ter ondersteuning van het werk voor Hoormij∙NVVS;
 • Ondersteuning door het landelijk bureau;
 • Je ontvangt circa zes keer per jaar de vrijwilligersnieuwsbrief HOORzaken;
 • Een reiskostenvergoeding.

Meer informatie over deze functie?

Stuur een bericht naar hyperacusis@stichtinghoormij.nl of corrine.verwer@stichtinghoormij.nl (vrijwilligerscoördinator Hoormij.NVVS)

Wil je je direct aanmelden? Vul het inschrijfformulier vrijwilliger in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.