WAO - WIA

  • Noteer bij de voorbereiding voor een WAO-keuring de belangrijkste zaken over je gezondheidssituatie. Neem je notities gerust mee naar het gesprek, zodat je zo min mogelijk vergeet te vertellen 
  • Bereid je zorgvuldig voor op het gesprek met de verzekeringsarts. Stel voor jezelf vast wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn. Ga daarbij niet alleen uit van je goede dagen, maar ook van de dagen waarop je je minder goed voelt. 
  • De verzekeringsarts kan bij zijn beoordeling de medische gegevens van je huisarts of specialist gebruiken. Als je wil dat dit gebeurt, geef dit dan duidelijk aan. 
  • Je kunt iemand meenemen naar het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Dit kan bijvoorbeeld je partner zijn, een vriend(in) of iemand van een WAO-belangengroep. 
  • Vraag de resultaten van het gevoerde gesprek op papier. Komen ze niet overeen met je eigen bevindingen, trek dan tijdig aan de bel. 
  • Je hebt altijd recht op inzage in je eigen dossier. Als gegevens in jouw dossier niet kloppen, heb je het recht deze te corrigeren. 
  • Vraag ondersteuning als je bezwaar wilt maken tegen een beslissing van het UWV. Je kunt bijvoorbeeld De Ombudsman inschakelen voor hulp bij het doorlopen van de bezwaar- of beroepsprocedure. Als je lid bent van een organisatie die bij Ieder(in) is aangesloten. Als een eenmalig advies onvoldoende is, vraagt het Juridisch Steunpunt je om de relevante stukken die je thuis hebt in kopie op te sturen. Zo mogelijk ondersteunt een jurist je bij het schrijven van een bezwaarschrift. Als je bezwaar is afgewezen, kun je in beroep gaan bij de rechter.
  • De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft een uitgebreide brochure over de Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, tel. (045) 569 19 94.
  • Als je vragen hebt over de WAO kijk dan op de website van het UWV.
  • Op ZorgWijzer vind je een online dossier over sociale zekerheid rondom gezondheid en werk.

Geef zelf een tip