Tips voor Ménière-patiënten over gehoorverlies en oorsuizen

  1. Laat je gehoor controleren als het verminderd is, ook bij eenzijdig gehoorverlies. Raadpleeg jouw kno-arts of het Audiologisch Centrum over eventuele aanschaf van een hoortoestel. Kies in dat geval voor een hoortoestel met regelbare volumeknop, want bij veel mensen met Ménière is het gehoorverlies de ene periode zwaarder dan de andere. Als je aan één kant gehoorverlies hebt, is richting bepalen erg moeilijk. Vertrouw dan niet op je gehoor als je bijvoorbeeld oversteekt.
  2. Laat je bloeddruk geregeld controleren. Wees matig met alcohol, koffie, chocolade, drop. Deze kunnen het oorsuizen verhevigen.
  3. Probeer het oorsuizen te aanvaarden, besteed er zo weinig mogelijk aandacht aan. Een speciaal hoortoestel kan soms het oorsuizen maskeren. Raadpleeg uw huisarts/kno-arts over eventueel gebruik van een slaapmiddel om in slaap te komen maar wees alert op gewenning of verslaving.

Geef zelf een tip