Tips over electriciteit en CI

 • Sommige CI-modellen geven problemen als gevolg van statische elektriciteit, terwijl andere daar veel minder gevoelig voor zijn gebleken. Statische elektriciteit is gemakkelijk opgewekt, maar door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen is het mogelijk het effect gering te houden.
 •  Een plastic glijbaan, kruiptunnel, ballenbak en springkussens: deze speeltoestellen veroorzaken al snel veel elektrische energie. Tip: verwijder de spraakprocessor en de headset voordat uw kind met CI op de plastic speeltoestellen gaat spelen. Het is niet voldoende om de spraakprocessor alleen maar uit te zetten.
 • Verwijder de spraakprocessor en de headset bij experimenten op school met statische elektriciteit. Generatoren van het merk Van de Graaf (die in het natuurkunde lokaal aanwezig kunnen zijn) mogen door CI-dragers nooit gebruikt worden vanwege de zeer hoge niveaus van statische elektriciteit die ze produceren.
 • Kabeltjes en processoren moeten altijd beschermd, of onder de kleding gedragen worden, zodat ze niet in aanraking kunnen komen met iets dat elektrisch geladen is. Kleding van katoen of natuurlijke vezels heeft minder kans statische elektriciteit op te wekken dan kleding die gemaakt is van kunstvezels. Gebruik van wasverzachters kan de kans op problemen verder verminderen. Bij het aankleden moet de CI-apparatuur als laatste worden aangebracht, en bij het uitkleden als eerste worden verwijderd. Bij het wisselen van kleding kan zich namelijk statische elektriciteit opbouwen.
 • Om een statische elektriciteitsschok te vermijden bij het uit de auto stappen moet u het autoportier vasthouden bij het uitstappen, totdat u met de voeten op de grond staat. Het is mogelijk dat u zichzelf oplaadt en de elektriciteit doorgeeft aan de processor als u deze pakt.
 • Voorkom dat enig onderdeel van het CI tegen het televisiescherm wrijft. Regelmatig reinigen van het scherm met antistatische spray helpt opbouw van statische elektriciteit te voorkomen. Bij het gebruik van touchscreen kan beter het rubber uiteinde van een potlood dan een vinger worden gebruikt.
 • CI-gebruikers kunnen beter niet tegen ballonnen wrijven, om elektrisch opladen te voorkomen.
 • Als een CI-gebruiker bij onweer buiten is, geldt het gebruikelijke advies om metalen voorwerpen te verwijderen. Dus moet het uitwendige gedeelte worden verwijderd, omdat ze metaal bevatten.
 • Controleer of de lopende band in het fitness centra band goed geaard is om een schok door statische elektriciteit te voorkomen. Het is verstandig om het uitwendige CI te verwijderen.
 •  Bij laserquest-achtige activiteiten kan de statische elektriciteit, opgewekt door de nylon pakken, een risico vormen, en het is daarom beter om het uitwendige gedeelte te verwijderen. De bril mag niet teveel op het implantaat drukken.
 • Wie aan de lopende band werkt moet de uitwendige onderdelen van het CI verwijderden. Elektrische schokken van een hoog voltage moeten worden vermeden, om schade aan het implantaat te voorkomen, ook als de uitwendige onderdelen zijn verwijderd. Bij lassen moet u de uitwendige delen van de CI worden verwijderd. Gebruik hierbij ook een helm.
 •  Ingewikkelder veiligheidssystemen op vliegvelden produceren magnetische velden die het programma van de spraakprocessor kunnen verstoren. Op deze systemen staat een waarschuwing dat mensen met een pacemaker er niet door mogen. Als u zo'n waarschuwing ziet moet u de spraakprocessor verwijderen en uitzetten. De spraakprocessor kan de röntgenapparatuur veilig passeren, mits die is uitgeschakeld. Laat het veiligheidspersoneel uw identiteitskaart zien. Zoals eerder vermeld kan het implantaat het alarm in werking stellen, dus vraag om een onderzoek met handapparatuur.
 • Als een vliegveld beschikt over speciale check-in faciliteiten voor gehandicapten, is het beter om daar gebruik van te maken. Een ontregeld spraakprocessor programma kan gemakkelijk opnieuw worden geprogrammeerd door uw CI-centrum, of indien u in het buitenland verblijft het dichtstbijzijnde CI-centrum, mits u het programma van de processor zich heeft. Als u meerdere programma's op uw processor heeft staan, dan kunt u zolang een ander programma gebruiken.

Geef zelf een tip