Zwemstuurkaarten leren slechthorende (en dove) kinderen zwemmen

Leren zwemmen gaat gemakkelijker met zwemstuurkaarten, zeker als een kind slechthorend, doof is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Je kunt met deze kaarten visuele instructies geven. Leone Hamaker (65) verzorgt al jaren trainingen in de zwembadbranche. Haar ervaring was dat de gebruikelijke lesmethodiek niet voor alle kinderen het gewenste effect heeft en ontwikkelde een methode met pictogrammen, waardoor ook deze kinderen sneller veilig leren zwemmen.

De methode stelt ouders op een verantwoorde wijze in staat om hun kind te leren zwemmen. Tweehonderd zwemorganisaties in Nederland passen de methode inmiddels toe.

Zwemstuurkaarten

Leone volgde in het verleden de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en werkte twintig jaar bij het Regionaal Opleidingscentrum van Rotterdam waar zij onder meer studenten opleidde om zwemles te geven. De laatste jaren had ze gezien dat het zwemonderwijs op bepaalde punten anders en beter kon. Ze constateerde dat met name kinderen met autisme en ADHD moeite hadden met verbale instructies en dat de zwemlessen voor hen niet altijd leuk waren. Ook zag ze dat ouders die hun kind zelf wilden leren zwemmen, dit niet altijd op de juiste manier deden. Ze nam ontslag en besloot een methode te ontwikkelen waardoor de zwemlessen voor deze groep kinderen beter toegankelijk werd. Ze bedacht zwemstuurkaarten. Dit zijn kaarten met pictogrammen waarop de oefeningen staan die kinderen kunnen aanleren. De kaarten passen bij de vaardigheden van de zwemdiploma’s A, B en C.

Meer informatie

Kijk op zwemstuurkaarten.nl voor meer informatie en prijzen.


Publicatiedatum: 03 augustus 2021