Woon je in Haarlemmermeer en voel je je wel eens afhankelijk door je aandoening?

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is er voor jou. De BGH is een klankbord en belangenvereniging voor mensen met een functiebeperking. Zij zetten zich in om een toegankelijke gemeente te creëren voor iedereen door invloed uit te oefenen binnen Haarlemmermeer.

De BGH bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers met en zonder functiebeperkingen, die opkomen voor jouw belangen. Maar zonder jouw deskundigheid kunnen zij hun werk niet goed doen. Daarom zijn zij op zoek naar mensen die in Haarlemmermeer wonen en ons willen voorzien van kennis, ervaring en signalen. Op deze manier willen zij zich ook inzetten voor het verbeteren van de toegankelijkheid in Haarlemmermeer voor mensen met een auditieve beperking.

Interesse of meer informatie?

Neem dan contact op met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer via info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl.

Publicatiedatum: 10 mei 2020