Verkiezingsmanifest Ieder(in) pleit voor samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen

Er zijn in Nederland ruim twee miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Praktisch iedereen in de Nederlandse politiek wil dat zij volop kunnen meedoen aan de samenleving. Toch komt daar nog weinig van terecht. Hoe kan dat? Omdat er nog te vaak ad hoc beleid wordt gemaakt zonder mensen met een beperking en hun organisaties daarover te raadplegen. Ieder(in) roept de politieke partijen op om dat de komende jaren wezenlijk anders te gaan doen. Om ze daarbij te helpen, stellen ze tien structurele verbeteringen voor, die wél tot echte veranderingen in de levens van mensen met een beperking leiden. En die onze jongste generaties een ongekend perspectief bieden: opgroeien in een samenleving waarin ze volwaardig en zonder belemmeringen kunnen deelnemen.

Bekijk hier het verkiezingsmanifest van Ieder(in) 

Publicatiedatum: 16 november 2020