Verband tussen roken en gehoorverlies

Roken is te associëren met gehoorverlies. Dat is één van de conclusies uit de Nederlandse Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH). De NL-SH ging in 2006 van start. In deze studie kijken onderzoekers over een lange periode naar de consequenties van slechthorendheid op bijvoorbeeld psychosociaal functioneren, werk en zorggebruik.

Tekst: Marjolijn Dekker


Thadé Goderie, KNO-arts bij VU medisch centrum Amsterdam, is sinds 2016 betrokken bij het onderzoek. Hij is gespecialiseerd in ooraandoeningen en het evenwichtsorgaan. “Naast het leveren van hooggespecialiseerde zorg ben ik erg geïnteresseerd in de factoren die er voor zorgen dat gehoorverlies ontstaat. Dat maakt dat ik de NL-SH zo interessant vind van mensen die al meer dan tien jaar meedoen. Zo’n studie start altijd met hypotheses. Eén van de veronderstellingen was dat de snelheid waarmee het gehoor achteruit gaat, verschilt per leeftijdsgroep. We zien nu dat het gehoor tussen 18 en 50 jaar langzaam achteruit gaat. Vanaf vijftig jaar versnelt de achteruitgang van het gehoor. Hier leer je van dat je mensen al vanaf jongere leeftijd moet monitoren. Dit kan leiden tot vroegtijdige preventieve maatregelen voor het vermijden van gehoorverlies en tijdige interventie bij het ontstaan ervan.”


Stoppen helpt

Een tweede hypothese was dat mensen die roken een snellere achteruitgang hebben van het gehoor. “Uit het eerste onderzoek blijkt dat mensen die roken of gerookt hebben slechter horen en dat hun gehoor sneller achteruit is gegaan, vergeleken met mensen die nooit hebben gerookt. Verder zijn er aanwijzingen dat stoppen met roken mogelijk een positief effect heeft op het horen. Dit besef zou een extra aanleiding moeten zijn voor mensen om te stoppen met roken. Naast alle bekende argumenten uiteraard. Het aantasten van het gehoor door roken draagt bij aan de maatschappelijke kosten die hiermee gepaard gaan.” 

Dank

De resultaten zijn niet compleet nieuw. “In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gedaan. Maar deze verbanden zijn niet eerder gevonden in een Longitudinale Studie met een spraak in ruistest. Naast een sterker verband tussen roken en gehoorverlies geeft longitudinaal onderzoek een veel beter beeld van leeftijdgerelateerde verandering van het gehoor en factoren die daarop van invloed zijn. Wij danken alle participanten van de NL-SH voor het meedoen.” 

Oproep: doe mee!

Momenteel zijn er ruim 2000 deelnemers. Het gaat goed met de gegevensverzameling, maar meer deelnemers zijn van harte welkom. Op www.hooronderzoek.nl vind je alle informatie over het gehooronderzoek en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Omdat het om een ‘webbased’ studie gaat, hoef je er niet het huis voor uit. Wat wel belangrijk is dat je de vijfjaarlijkse herhaalmetingen blijft doen.

Relevante links

Publicatiedatum: 18 februari 2019