Vacacture bestuur van Stichting Hoormij/NVVS

Heb jij de ambitie om deel uit te maken van het bestuur van Stichting Hoormij/NVVS? Dit is je kans om te reageren! Stichting Hoormij/Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden is de organisatie voor mensen met een gehooraandoening in Nederland. We zetten ons in voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Vanuit het landelijk bureau in Houten ondersteunen we veel activiteiten, grotendeels georganiseerd door vrijwilligers. Als belangenbehartiger voor ‘het horen’ vormen wij de spreekbuis naar zorginstellingen, audiciens, producenten, verzekeraars en overheid om het leven en werken van mensen met een gehooraandoening te vergemakkelijken.  


Het huidige bestuur van Stichting Hoormij/NVVS is een interim bestuur dat sinds december 2018 in functie is. Eén van haar taken is het uitschrijven van verkiezingen voor een nieuw bestuur; deze verkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 18 mei 2019. Het nieuwe bestuur staat voor de uitdagende taak om in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving rond gehooraandoeningen, vrijwilligerswerk en ervaringsdeskundigheid. Tijdens de ALV bespreken wij een meerjarenbeleidsplan dat, bij goedkeuring, richting geeft aan de activiteiten in de komende jaren.


Ervaringsdeskundigen en professionals

Het bestuur van Stichting Hoormij/NVVS bestaat deels uit ervaringsdeskundigen en deels uit mensen met een professionele betrokkenheid. Het bestuur vergadert gemiddeld eens per maand een avond en zit daarnaast twee keer per jaar de ALV voor. Bestuursleden kunnen daarnaast specifieke portefeuilles onder hun hoede hebben. Bestuursleden zijn of worden lid van de NVVS en krijgen geen vergoeding, anders dan voor gemaakte onkosten. 

Reageren

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 mei 2019 per email aanmelden bij Wil Verschoor, directeur Stichting Hoormij/NVVS via wil.verschoor@stichtinghoormij.nl  

Publicatiedatum: 25 maart 2019