Test regelmatig je gehoor

Recent onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC laat zien dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder een gehoorverlies heeft van meer dan 35 decibel. Dit komt neer op 1,2 miljoen mensen die in het dagelijks leven moeite hebben met anderen te verstaan en die baat kunnen hebben bij een hoortoestel. Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben. Daarom roepen VeiligheidNL en Erasmus MC jong en oud op: Test regelmatig je gehoor!

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt in haar rapport aandacht voor de wereldwijde omvang van gehoorverlies en het belang van preventie. VeiligheidNL steunt deze oproep en onderschrijft het belang van preventie en het vroegtijdig opsporen van beginnend gehoorverlies.

1,2 miljoen 40-plussers in Nederland hebben gehoorverlies


Met gebruik van gegevens uit het wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (ERGO) van inwoners van 40 jaar en ouder uit de wijk Ommoord in Rotterdam (2001-2020) is voor het eerst de omvang van gehoorverlies in Nederland objectief in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van toonaudiometrie en Nederlandse brondata. Als de cijfers worden toegepast op de bevolkingsopbouw in Nederland komt dat neer op 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder met een gehoorverlies van minimaal 35 decibel.André Goedegebure, klinisch-fysicus audioloog bij de afdeling KNO van het Erasmus MC zegt hierover: “Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke aantallen van gehoorverlies zijn geschat op basis van nauwkeurige standaard metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. De komende jaren blijven we nieuwe onderzoeksgegevens verzamelen om het voorkomen en verloop van gehoorverlies te monitoren.”

Onomkeerbaar probleem

Een goed gehoor is belangrijk in je dagelijks leven, bijvoorbeeld om veilig deel te nemen aan het verkeer en te genieten van muziek en je omgeving. Gehoorverlies is meestal onomkeerbaar en kan negatieve gevolgen hebben op prestaties op werk en school, (psychisch) welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Het heeft daarmee impact op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Gehoorverlies is ook een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Voorkomen en/of tijdige behandeling van gehoorverlies op middelbare leeftijd kan mogelijk 8% van nieuwe dementie gevallen voorkomen of uitstellen. Meer informatie is te vinden op de website van The Lancet.

Test regelmatig je gehoor


Zowel het voorkomen van gehoorverlies - door onder andere preventie van gehoorschade als gevolg van hard geluid - als tijdige behandeling ervan kunnen de negatieve effecten van (onbehandeld) gehoorverlies verminderen.Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL: “Beginnend gehoorverlies of beginnende gehoorschade merk je zelf niet direct. Het is daarom belangrijk om regelmatig je gehoor te testen. Het doen van een online hoortest geeft al een goede eerste indicatie over de status van je gehoor.”Mocht uit deze online test blijken dat je gehoor niet goed is dan is het belangrijk actie te ondernemen en je gehoor verder te laten onderzoeken.

Publicatiedatum: 10 maart 2021