Oproep: Onderzoek arbeidsparticipatie naar mensen met een visuele en auditieve beperking

Het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) doet onderzoek naar de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking. Ze doen dit in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat om ervaren knelpunten bij het zoeken en behouden van werk en mogelijke oplossingen hiervoor. Daarnaast zijn ze op zoek naar 'best practices', goede voorbeelden, en suggesties vanuit de praktijk. De uitkomsten publiceren ze in een rapport en gebruiken ze om praktische tips te geven aan bijvoorbeeld werkgevers en jobcoaches.

In onderstaande folder vind je meer informatie over het onderzoek en deelname. Leuk als je mee wilt doen. Je kunt voor meer informatie en deelname contact opnemen met Rosa Grosscurt, Junior onderzoeker Nivel, aanwezig op maandag tot en met donderdag, via T 030 - 27 29 695  of r.grosscurt@nivel.nl. Kijk even goed welke informatie je moet vermelden in de mail.  

Publicatiedatum: 04 oktober 2019