Opheffen Ménière forum

De commissie Ménière van Stichting Hoormij/NVVS biedt alle teleurgestelde NVVS Ménière Forum bezoekers excuses aan voor het plotseling sluiten van het Forum. De privacy van de bezoekers staat bij ons hoog in het vaandel en die konden we niet langer meer garanderen op het Forum. Ook waren er diverse andere redenen om het Forum te stoppen. Denk aan infiltraties vanuit niet-oprechte (buitenlandse) e-mailadressen én technische problemen waardoor nieuwe leden zich niet konden registreren. Ook het aantal actieve gebruikers was te laag om het Forum in stand te houden. Er waren al geruime tijd vrijwel geen nieuwe berichten meer verschenen.

Sandra Rutgers van de commissie Ménière: "Dat alle berichten met persoonlijke en soms dierbare informatie zouden verdwijnen was niet door ons voorzien en vloeide voort uit de stappen die werden gezet ten behoeve van privacy bescherming. We begrijpen dat degenen die actief bij het Forum betrokken waren, voor wie het een plek was waar zij informatie deelden en konden terugvinden en degenen die het kennen uit de hoogtijdagen, teleurgesteld zijn dat hun berichten zonder waarschuwing verdwenen zijn. Ook wij ervaren dit als een gemis. De bestanden die op het Forum stonden hebben wij ontvangen. We gaan deze beoordelen. Relevante informatie stellen we opnieuw beschikbaar. Dit kost echter tijd."

Commissie Ménière wil zich breder inzetten voor mensen met evenwichtsproblematiek

Intussen is de Commissie Ménière bezig met een transitie, in de zin van uitbreiding van de doelgroep naar mensen met evenwichtsproblemen. Een up to date website en een vorm van uitwisseling van ervaringen horen daarbij. Heb je suggesties?  
Neem contact op via evenwicht@stichtinghoormij.nl

Publicatiedatum: 22 mei 2019