Onderzoek toont resultaten 2e CI plaatsing bij kinderen

In samenwerking met alle CI-centra in Nederland is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de resultaten van een 2 e CI-plaatsing bij kinderen. Deze studie toont een significant voordeel in de spraakherkenning in stilte en lawaai ten opzichte van eenzijdige implantatie. Voor het gebruik van taal zijn geen voordelen aan te merken. De subjectieve score voor geluidskwaliteit was statistisch significant hoger in bilateraal (met twee implantaten) dan in de unilaterale CI-conditie, dus als er sprake was van één implantaat. Preoperatief restgehoorniveau in het oor van het tweede implantaat, het inter-implantaatinterval (de tijd tussen de plaatsing van het eerste en tweede implantaat) en de leeftijd op het moment van tweede implantatie waren niet significant geassocieerd met prestatiescores.

De conclusie? Na twaalf maanden gebruik vertoonde bilaterale cochleaire implantatie verbeterde spraakperceptie in stilte en lawaai en verbeterde subjectieve geluidskwaliteit bij kinderen ondanks een groot inter-implantatie-interval (gemiddeld acht jaar).

Meer weten over een cochleair implantaat? Informeer bij OPCI.

Lees hier: de uitkomsten van het Engelstalige onderzoek

Publicatiedatum: 24 augustus 2022