Onderzoek naar de wensen van slechthorenden en doven rondom cultuurparticipatie Groningen

Het Zorg Innovatie Forum wil samen met VRIJDAG (het huis van de amateurkunst voor Groningen) in kaart brengen wat de wensen en behoeften van slechthorenden en doven en mensen met tinnitus of TOS zijn wat betreft actieve cultuurparticipatie. Speelt het huidige aanbod genoeg in op de doelgroep of is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen? Het verzoek is om onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat zij meer te weten kunnen komen over de drempels die een fijne cultuurparticipatie in de weg kunnen staan.

Alvast bedankt  voor je medewerking!

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over deze enquête dan kun je terecht bij Lisa Zwiers, communicatiemedewerker van het Zorg Innovatie Forum, via zwiers@zorginnovatieforum.nl  

Publicatiedatum: 16 juni 2020