Meer geld voor ooronderzoek: Geen onderzoek. Geen oplossing!

Stichting Oorfonds Nederland vraagt in de aanloop naar de WHO Wereld Gehoordag op 3 maart 2023 aandacht voor het gebrek aan geld en aandacht voor gehoorproblemen. Zonder geld kan er geen onderzoek plaatsvinden. En, geen onderzoek, geen oplossing.

Het Oorfonds is opgericht omdat er - in tegenstelling tot de hart- en longstichtingen - geen fonds is dat zich richt op het oor. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar oorziekten en -aandoeningen. En er zijn dan ook geen oplossingen. Een hoortoestel bijvoorbeeld is een hulpmiddel, geen genezing. Oorfonds is gelanceerd om deze problemen aan te pakken. Om bewustzijn te creëren en geld in te zamelen om onderzoek te bevorderen en echte behandelingen te vinden. Het doel van de eerste campagne van Oorfonds is het vergroten van de bekendheid van het fonds.

Erfelijk

Recente wetenschappelijke inzichten leren ons dat zeker 30% tot 50% van alle ooraandoeningen, zoals gehoorverlies, tinnitus en evenwichtsverlies, een erfelijke achtergrond heeft. Het is mogelijk om in de nabije toekomst met cel- en genetische therapieën iets aan de gehoor- en evenwichtsproblematiek te doen, maar we moeten dan wel onderzoek kunnen financieren.”

Geef ooronderzoek gehoor

Het Oorfonds maakt onderzoek naar gehooroplossingen mogelijk. Er is geld nodig om het onderzoek naar een behandeling bij plotsdoofheid, de impact van tinnitus bij kinderen en oogbewegingen bij evenwichtsproblemen mogelijk te maken.

Help mee en doneer.

Publicatiedatum: 20 februari 2023