Klacht over ontoegankelijk concert leidt tot verbeteringen

Drie muziekliefhebbers wilden graag naar een concert van UB40. Aangezien zij een auditieve beperking hebben, kunnen zij alleen van een concert genieten als er een tolk gebarentaal is die hen helpt om de muziek te volgen. Daarom hadden zij niet alleen de kaartjes, maar ook gelijk een tolk gebarentaal geregeld. Een paar dagen voor het concert liet de tolk weten toch niet mee te kunnen gaan, er was geen gratis kaartje te regelen. Voor de drie zat er niets anders op dan hun concertkaartje te verkopen. Zonder tolk is het concert voor hen niet te volgen. Zij dienden bij het College een klacht in over het handelen van Greenhouse Talent. Het bleek een misverstand en zij trokken zich hun teleurstelling aan. Ze boden niet alleen een oplossing, maar pasten ook hun beleid aan voor mensen met een auditieve beperking.

Als iemand discriminatie vermoedt kan diegene een klacht indienen bij het College. Het College onderzoekt vervolgens zo’n discriminatieklacht en velt na afloop van het onderzoek een oordeel. Een onderdeel van dit onderzoek is vaak ook een openbare zitting. Tijdens een zitting worden beide partijen gehoord. Vandaag delen wij een mooi voorbeeld van een zaak waarin een oordeel van het College niet meer nodig was omdat beide partijen samen tot een goede oplossing kwamen.

Oplossing én verandering

Greenhouse Talent trok zich de teleurstelling van de muziekliefhebbers met een auditieve beperking aan en bood hen een gratis kaartje voor het volgende concert van UB40. Ook kregen ze een gratis kaartje voor de tolk. Tijdens de zitting bij het College werd verder duidelijk dat Greenhouse Talent nog stappen moest zetten in zijn beleid om de concerten toegankelijk te maken voor personen met een auditieve beperking. De muziekliefhebbers boden vervolgens aan dat zij Greenhouse Talent hierbij graag wilden helpen door hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Ondanks de coronamaatregelen en het feit dat deze maatregelen grote impact hebben op Greenhouse Talent als bedrijf, is die oplossing er gekomen. Greenhouse Talent heeft nu een speciaal beleid om concerten ook toegankelijk en leuk te maken voor mensen met een auditieve beperking. Zo kan niet alleen een tolk gebarentaal, maar ook een signdancer nu gratis toegang krijgen tot het concert.

Contact met brancheorganisaties

Naast het aanpassen van eigen beleid, heeft Greenhouse Talent contact gezocht en afspraken gemaakt met twee brancheorganisaties, waar zij lid van is. Deze brancheorganisaties gaan op hun beurt hun leden vragen om zich in te spannen voor de inzet van tolken gebarentaal. De maatregelen die Greenhouse Talent heeft genomen zijn hard nodig om het voor mensen met een auditieve beperking mogelijk te maken om concerten en andere evenementen bij te wonen.

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit verdrag verplicht de overheid ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid kunnen participeren in onze samenleving. Toegankelijkheid van goederen en diensten is een belangrijk onderdeel van het verdrag. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, het onderwijs, de horeca en de zorg maar ook van concerten, recreatie en sport. Zonder toegang tot deze diensten is volledig meedoen aan de samenleving voor mensen met een beperking niet goed mogelijk. Naast de overheid, moeten ook aanbieders van goederen en diensten ook verder toewerken naar inclusiviteit. Dit heeft de overheid opgenomen in de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat dat aanbieders van goederen en diensten geleidelijk moeten zorgen dat de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbetert, tenzij dit een onevenredige belasting is. Voorbeelden van een verbeterde toegankelijkheid zijn het faciliteren van rolstoelvriendelijke oplossingen of het regelen van een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Bron: College voor de rechten van de mens

Publicatiedatum: 16 februari 2021