Jaarverslag 2020: omschakelen naar een andere manier van werken tijdens Corona

In maart 2020 werden we met z’n allen overvallen door het Coronavirus. We moesten in de kortst denkbare tijd omschakelen naar een andere manier van leven en werken. Voor velen had het virus ernstige gevolgen. Voor anderen vergrootte het vooral de eenzaamheid en mochten we familie alleen op afstand zien. Voor veel slechthorenden werd het isolement groter. In dit jaarverslag over het bijzondere Coronajaar 2020 geeft Hoormij·NVVS een overzicht van de activiteiten die in 2020 plaatsvonden op de kernthema’s belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Ook de extra activiteiten rond Corona komen aan bod, evenals die van de verschillende commissies en de afdelingen.

Voorzitter Roelof Eleveld: "Niet iedereen had de mogelijkheid om online contacten te leggen en gesprekken en bijeenkomsten te volgen. Spraakafzien en schrijftolken boden uitkomst, maar niet ten volle. Vooral het persoonlijk contact werd zeer gemist. Ook binnen Hoormij·NVVS moesten we direct omschakelen. De medewerkers van het bureau werkten thuis, de voorlichting gebeurde vooral online en ook het bestuur vergaderde op afstand. Ondertussen ging al het werk door, sterker nog: het werd meer omdat Corona ons ook voor nieuwe uitdagingen stelde. Als bestuur zijn we dan ook trots op al die vrijwilligers die ondanks Corona gewoon door zijn gegaan met hun activiteiten. Er zijn zelfs nieuwe werkgroepen en een commissie bij gekomen die enthousiast aan de slag zijn gegaan met belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Onze organisatie kon ook doorgaan met alle werkzaamheden vanwege de niet aflatende inzet van de medewerkers van ons landelijk bureau. Directeur Wil Verschoor en haar team hebben keihard gewerkt, niet alleen om de organisatie op peil te houden, maar ook om deze te versterken en te vernieuwen. Het online werken bood namelijk ook kansen: een vergadering of bijeenkomst plannen werd gemakkelijker omdat er geen reistijd meer nodig is, waardoor deelnemers sneller even via de laptop aanhaakten. Dat zagen we ook terug in een toenemende belangstelling voor de webinars. Wat er in 2020 allemaal is gebeurd, lees je in dit jaarverslag. We zetten grote stappen om de zichtbaarheid van onze organisatie te versterken, de samenwerking met partners te intensiveren en we werken continu aan mogelijkheden om onze vrijwilligers optimaal bij de uitvoering van onze doelstellingen te betrekken. 2020 was een kanteljaar en daarop bouwen we in de komende jaren op voort."

Doet u mee?

Jaarverslag 2020

Publicatiedatum: 05 juli 2021