Jaarverslag 2018: een roerig jaar

NVVS, FOSS en SH-Jong vormen sinds 1 januari 2015 de federatie Stichting Hoormij. Ook in 2018 heeft Stichting Hoormij zich sterk gemaakt voor mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Via belangenbehartiging, lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we mensen bij elkaar en zetten onderwerpen op de kaart. In bestuurlijk opzicht was 2018 een roerig jaar. FOSS en SH-Jong besloten per 1 januari 2019 uit de federatie te treden. Daardoor valt sinds die datum alleen nog de NVVS onder Stichting Hoormij.

Ook was er eind 2018 een wisseling van bestuur en directie. Het bestuur (a.i.) dankt het afgetreden bestuur, de waarnemend bureauverantwoordelijke en alle medewerkers van het bureau voor hun inzet en betrokkenheid in vaak moeilijke tijden. Ook de samenwerking met vrijwilligers was weer van onschatbare waarde. We zijn trots op wat zij bereiken. Zowel landelijk als lokaal maken zij voor mensen met een hooraandoening of taalstoornis het verschil. En dat is waar we het voor doen!

Gehoorproblemen nemen toe

Ons werk blijft nodig. Vooral onder jongeren neemt gehoorproblematiek - met name tinnitus - snel toe. Dat vergroot het belang van preventie en voorlichting. Daarnaast neemt door een ’dubbele vergrijzing’ ook het aantal mensen met leeftijdsgerelateerde slechthorendheid toe. Tegelijkertijd wordt onze basis smaller, doordat ledenaantallen en inkomsten uit subsidies teruglopen.

Jaarverslag

Dit verslag geeft kort en niet-uitputtend de activiteiten weer van Stichting Hoormij in 2018 op de thema’s Belangenbehartiging en samenwerkingsverbanden en Voorlichting en lotgenotencontact. Daarnaast komen de verschillende commissies en de afdelingen aan bod. In de bijlage zijn de activiteiten van een aantal afdelingen specifieker benoemd.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018

Namens het bestuur a.i. van Stichting Hoormij,
Roelof Eleveld, voorzitter

Relevante links


Publicatiedatum: 15 augustus 2019