HoorSpel: interactief hoortrainings-programma voor professionals en ouders

Wat is leuker om samen te zingen? En tegelijkertijd het gehoor trainen van kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot acht jaar? Dat kan met HoorSpel: een interactief hoortrainingsprogramma dat door professionals, zoals logopedisten en leerkrachten, én door ouders te gebruiken is.

Tijdens de Week van het Jonge Kind is er extra aandacht voor de belangrijke, eerste jaren van het kind ook als dit doof of slechthorend is. Om ervoor te zorgen dat het restgehoor optimaal benut wordt, zijn er hoortrainingsprogramma’s. HoorSpel is een speciaal ontwikkelde methode waarbij muziek, spel en beweging een grote rol speelt. Professionals kunnen ermee op een onderbouwde, interactieve manier het gehoor trainen van de kinderen die slechthorend of doof zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit kan in een groep of individueel, bijvoorbeeld op school of bij de ouders thuis. Ook kan HoorSpel worden ingezet bij kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek als onderdeel van een specifieke taalontwikkelingsstoornis. En ouders kunnen thuis de liedjes met hun kind oefenen.

Bestellen

Voor professionals is het hele therapieprogramma met interactieve audioplaten, lesprogramma en een cd met liedjes voor 120 euro verkrijgbaar via de webshop van Kentalis. Dit is al tientallen keren besteld. Ouders kunnen de cd à 10 euro bestellen via de webshop en gratis het iBoek downloaden via de Apple iBookstore.

In het kader van de Week van het Jonge Kind verloot Kentalis via Facebook vijf cd’s van HoorSpel.

Kenmerken HoorSpel

HoorSpel is ontwikkeld door de Kentalis-logopedisten Ingeborg Snel en Daan Schuckink Kool en in 2016 uitgebracht in samenwerking met de Kentalis Academie. Sindsdien worden er ook geregeld workshops gegeven aan professionals over HoorSpel en het gebruik ervan. Daarin komen onder meer de kenmerken van de methode aan de orde, zoals:
  • Een vaste opbouw maakt het programma makkelijk te gebruiken en geeft structuur.
  • Duidelijk geschreven lessen met een vaste werkwijze, doelen en materialen.
  • Er kan gewerkt worden op verschillende niveaus, afhankelijk van wat een kind nog hoort en de hoorontwikkeling.
  • Beweging en muziek. Muziek wordt ook gebruikt om de concentratie en het plezier te vergroten.
  • Meetbare doelen waardoor lessen makkelijk geëvalueerd kunnen worden.
  • Thematisch, dus makkelijk te koppelen aan onderwijsprogramma’s.
Bron: Kentalis
Publicatiedatum: 09 april 2020