Hoormij∙NVVS dankbaar voor mooie gift

In het voorjaar van 2021 kreeg Hoormij∙NVVS het bericht dat mevrouw E.J. Sibeijn-Kuijper onze patiëntenorganisatie heeft opgenomen in haar testament. Dit betekent dat aan Hoormij∙NVVS een mooi bedrag is nagelaten, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn, een moment om stil van te worden.

Mevrouw Sibeijn-Kuijper is op 24 april 2020 overleden. Wij wensen haar familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Reden voor het legaat aan Hoormij·NVVS is dat de echtgenoot van mevrouw Sibeijn al vanaf jonge leeftijd steeds slechter hoorde, dat leidde tot volledige doofheid rond zijn vijftigste. Hier komt haar wens uit voort om het werk van Hoormij∙NVVS middels deze gift te ondersteunen.

Postuum onze grote dank

Omdat de nalatenschap niet bij ons bekend was voor haar overlijden, hebben wij mevrouw Sibeijn helaas nooit persoonlijk kunnen bedanken. Daarom hierbij postuum onze grote dank. Directeur Hoormij∙NVVS Wil Verschoor: “Wat is het bijzonder dat mensen hun waardering voor het werk van Hoormij∙NVVS uitdrukken door een bedrag na te laten. Het geeft ook een extra motivatie voor het werk. Want als Hoormij∙NVVS belangrijk genoeg is om iets aan na te laten, zetten wij alles op alles om dat goed te besteden.”

Horen is erbij horen

Goed horen is essentieel om volop in het leven te staan. Horen is erbij horen. Van groot belang om contact te maken, voor de eigen veiligheid, maar ook voor de nodige ontspanning, zoals luisteren naar muziek of het zingen van de vogels. Onzichtbaar, maar cruciaal. Wil je ons werk – net als mevrouw Sibeijn steunen? Als je Hoormij∙NVVS in jouw testament opneemt draag je bij aan verbetering van de zorg voor alle mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Voor deze en de volgende generatie.

> Download de brochure Nalaten aan Hoormij∙NVVS

Publicatiedatum: 13 mei 2021