Hoe is jouw muziekbeleving met je hoortoestel?

Er zijn diverse redenen waarom spraakbeleving met hoortoestellen wél en muziekbeleving minder goed slaagt. Dat heeft te maken met boventonen in de muziek en het verschil in registratie in de hersenen. Muziek is in verschillende opzichten complexer dan spraak. Hoortoestelfabrikanten doen hun best ook muziekbeleving te verbeteren, maar veel mensen geven er de voorkeur aan hun toestel uit te doen bij het luisteren naar muziek. De startup Golden Hearing heeft - met succes - gewerkt aan het verbeteren van de muziekperceptie met een hoortoestel. Ook deze vragenlijst is van hun hand. Vul jij 'm in ten behoeve van meer onderzoek?

Golden Hearing is opgericht door twee voormalig KNO-artsen (dr. Glazenburg en dr. Rijntjes). Zij ontwikkelden eerder een speciale test waarmee de mate van muziekbeleving in kaart wordt gebracht. Deze test meet speciale aspecten van muziek zoals:

  • hard en zacht
  • toonhoogte
  • klankkleur 

Dit is bekend als de Golden Hearing Muziek Perceptie Test (GHMPT)

Zij hebben algoritmes ontwikkeld waarmee de hoortoestelinstellingen - die te maken hebben met de specifieke muziekparameters - te verbeteren zijn. In de nabije toekomst hopen ze dat hoortoestelfabrikanten hun software in hun toestellen opnemen, zodat slechthorenden niet alleen spraak goed verstaan maar ook muziek beter beleven.

Ontdek of jouw muziekbeleving te verbeteren is

Daarnaast heeft Golden Hearing een muziekvragenlijst ontwikkeld (vergelijkbaar met de Amsterdamse Vragenlijst voor spraak verstaan). Aan de hand van de muziekvragen is te bekijken of de muziekbeleving inderdaad met de aanpassing van het hoortoestel voor muziekbeleving te verbeteren is. Ze hopen op jouw medewerking om deze vragenlijst digitaal te evalueren. Het maakt niet uit of je als slechthorende wel of geen gebruik maakt van hoortoestellen. Om deze vragen te beantwoorden en voor nog wat meer toelichting bekijk je hier de vragenlijst.

Publicatiedatum: 08 januari 2024