Handreiking digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is een wettelijke verplichting. Om de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren zijn er verschillende regels opgesteld door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Voor de overheid kunnen andere verplichtingen gelden dan voor particulieren. In de handreiking kan je meer lezen over de regelgeving op zowel nationaal als Europees niveau en wat dit betekent voor overheden en particulieren.

Download hier de pdf 

Publicatiedatum: 12 oktober 2020