GGMD en Kentalis publiceren filmpjes met ontspanningsoefeningen in gebarentaal

Het coronavirus heeft grote invloed op het leven van slechthorende en dove mensen. Mondkapjes maken spraakafzien en liplezen onmogelijk. Bij beeldbellen zijn gebaren, lichaamstaal en mimiek minder goed zichtbaar. En de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor werk en gezondheid kunnen leiden tot zorgen. Daarom delen GGMD en Kentalis via YouTube ontspanningsoefeningen in gebarentaal. Hiermee willen zij slechthorende en dove mensen extra steunen in deze onzekere periode. 

GGMD en Kentalis ontwikkelden filmpjes met ontspanningsoefeningen in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ze bieden deze filmpjes nu gratis aan op YouTube. De oefeningen zijn onderdeel van een eerder ontwikkelde training voor kinderen en jongeren met angstklachten.

Behandeling psychische klachten bij dove en slechthorende kinderen

Bij psychische klachten kunnen slechthorende en dove kinderen hulp krijgen van Kentalis en GGMD. De organisaties werken samen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Kentalis doet bij hun leerlingen het vooronderzoek en behandelt lichte tot milde klachten. Bij ernstige of complexe psychische klachten en bij psychische klachten die niet te maken hebben met doofheid of slechthorendheid, verwijst Kentalis door naar GGMD.

Bron: GGMD en Kentalis

Publicatiedatum: 29 juni 2020