Gehoor baby’s, peuters en kleuters centraal in vakblad VROEG

‘Gehoor’ is het thema van de lente-editie van kwartaalmagazine Vakblad Vroeg. Rode draad is dat er in het eerste levensjaar al veel gewerkt kan worden aan de communicatie en de interactie tussen ouders en kinderen.

Een goed gehoor en tóch luisterproblemen

Een goed gehoor wil nog niet zeggen dat een jong kind geen last heeft van luisterproblemen. Waar moet je op letten indien je dergelijke problemen vermoedt? En welke diagnostiek en mogelijke interventies zijn er? door Lianne Vermeulen en Erwin Baas

Tijdige screening gehoor cruciaal

Bij alle baby’s in Nederland vindt vlak na de geboorte de neonatale gehoorscreening plaats. Heel goed, want juist vroeg starten met een passende interventie blijkt bijzonder effectief voor de ontwikkeling van een kind met gehoorverlies. door Noëlle Uilenburg en Rosanne van der Zee.

Matig gehoorverlies risico voor ontwikkeling

Matig slechthorende kinderen horen veel geluiden wel, maar verstaan vaak niet goed wat er gezegd wordt. Dit beïnvloedt zowel hun taalvaardigheid als hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk om deze kinderen goed te volgen en ouders handvatten te geven om de ontwikkeling van hun matig slechthorende horende peuter te stimuleren. door Evelien Dirks

Peuters leren communiceren met gebaren

Slechthorende en dove peuters kunnen, naast individuele behandeling thuis, starten bij een behandelgroep. Auris heeft al enige tijd dergelijke peutergroepen. Waarom? En wat gebeurt er om dove en slechthorende jonge kinderen op weg te helpen in de voor hen stille wereld? door Janneke van Luijk en Lotte van Tilburg

Communicatief gezinsklimaat stimuleert slechthorend en doof kind

Als ouders horen dat hun baby doof is, komt dit doorgaans als een donderslag bij heldere hemel. Vaak valt hen verdriet, ontreddering en onzekerheid ten deel, veelal ten nadele van de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Vroegtijdige gezinsbegeleiding biedt dan perspectief. door Guido Lichtert & Elien De Prins

Leren horen!

Ernstig slechthorende en dove kinderen krijgen tegenwoordig op jonge leeftijd een Cochleair Implantaat (CI) aan één of beide oren geplaatst. Hierdoor hebben zij vrijwel allemaal toegang tot gesproken taal. Voor sommige kinderen brengt het CI echter enkel auditieve betrokkenheid bij de omgeving. door Margreet Langereis en Anneke Vermeulen

Bestellen

Een los exemplaar van de nieuwe editie van Vakblad Vroeg (€ 10,00, incl. porto) is te bestellen via de website, klik hier. De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België). Kijk voor meer informatie over Vakblad Vroeg op: www.vakbladvroeg.nl

Bron: Vakblad Vroeg Publicatiedatum: 18 maart 2019