FODOK zoekt beleidsmedewerker

Het bestuur van de FODOK zoekt, wegens de pensionering van de huidige beleidsmedewerker medio 2023, een allround beleidsmedewerker. De FODOK zet zich op verschillende manieren in voor slechthorende en dove kinderen én voor hun ouders. De FODOK richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Taken van de nieuwe FODOK-beleidsmedewerker:

 • Belangenbehartiging: Opkomen voor de belangen van slechthorende en dove kinderen (met en zonder CI) en hun ouders in onderwijs en zorg en in de samenleving. Daarnaast signaleren en analyseren van ontwikkelingen die relevant zijn voor dove kinderen en hun ouders en daarop in overleg met het FODOK-bestuur actie ondernemen. Goede contacten met ouders, zorg- en onderwijsaanbieders, politiek en overheid zijn daarbij onmisbaar.
 • Informatievoorziening: Ouders van dove kinderen voorzien van informatie die hen in staat stelt weloverwogen keuzes voor en met hun kind te maken. De informatie richt zich ook op andere mensen uit de omgeving van het dove kind en professionals van binnen en buiten de sector. De FODOK geeft tweemaal per jaar haar blad FODOKFORUM uit, waarbij de beleidsmedewerker de werkzaamheden coördineert, artikelen schrijft en de eindredactie voert. 
 • Lotgenotencontact: Samen met vrijwilligers ouderbijeenkomsten organiseren, coördineren en faciliteren. Het voeren en leiden van soms intensieve gesprekken hoort daar ook bij. 
 • Bestuursondersteuning: De leden van het FODOK-bestuur informeren en ondersteunen en in samenspraak met hen beleid formuleren en actie ondernemen.

Wat verwacht de FODOK van de nieuwe FODOK-beleidsmedewerker?

 • Je hebt een vlotte pen
 • Je kunt kritisch en diplomatiek optreden.
 • Je bent een netwerker en een verbinder.
 • Je hebt organisatietalent.
 • Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
 • Je bent bekend met de wereld van doven en slechthorenden en hun ouders.
 • Een achtergrond in p.r. en communicatie is een pré.

Wat kun je van de FODOK verwachten?

 • Een interessante, zelfstandige en afwisselende baan van 20 tot 25 uur.
 • Een ruime inwerkperiode, vanaf begin 2023.
 • Salaris volgens de Cao sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Je werkt vanuit huis en deelt veelal zelf je tijd in.

Je sollicitatie en curriculum vitae kun je richten aan FODOK-voorzitter Jan Niemeijer, op voorzitter@fodok.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in oktober 2022.

De FODOK is een landelijke organisatie van ouders van dove kinderen (met of zonder CI) die op vele fronten actief is. Zie ook de beleidsvisie. De FODOK wordt geleid door een onbezoldigd bestuur van ouders van dove kinderen. Werknemers van de FODOK leggen verantwoording af aan het bestuur.

Bron: Fodok

Publicatiedatum: 04 oktober 2022