Evaluatie Protocol Veilige Hoorzorg

HoorProfs, de Kwaliteitsaudiciens, CvZA en NVAB hebben het Protocol Veilige Hoorzorg geëvalueerd. Gezamenlijk concluderen zij dat aanpassingen daarop niet noodzakelijk zijn. "Het naleven van alle door de overheid gestelde maatregelen én het protocol blijft voor alle medewerkers en klanten noodzakelijk", benadrukken de verenigingen.

De gezamenlijke audicienbedrijven werken sinds de uitbraak van de Corona pandemie samen aan een veilige omgeving voor klanten en medewerkers. Samen spannen zij zich in om slechthorenden toegang te blijven geven tot informatie en communicatie. In een tijd waarin mensen afstand nemen, moeten mensen met een gehoorprobleem via de telefoon en andere virtuele platforms met dierbaren kunnen blijven communiceren.

Evaluatie

De meest recente versie van het Protocol Veilige Hoorzorg is in april opnieuw geëvalueerd, waarbij is gekeken of er op basis van nieuwe richtlijnen of inzichten vanuit de praktijk aanpassingen noodzakelijk zijn aan het protocol. De sector heeft geconcludeerd dat de huidige richtlijn goed functioneert en dat er geen aanleiding is tot aanpassing van de richtlijn.

Weigering mondkapje na vaccinatie

Wel merken de audiciens dat steeds meer gevaccineerden zich niet willen committeren aan de richtlijnen in het protocol met als argument dat zij beschermd zijn en daarom geen mondneuskapje willen dragen. De sector roept alle audiciens op om uit te leggen dat de landelijke richtlijnen ook gelden voor gevaccineerde, tot het moment dat de overheid voor hen andere voorwaarden stelt. ‘Safety first’blijft het devies. 

Publicatiedatum: 10 mei 2021