Defensie niet doof voor lawaai

Bij Defensie komt relatief veel gehoorschade voor, zo blijkt uit recent onderzoek. Bij veel lawaai kunnen militairen gehoorbeschermers opzetten, maar met name jonge militairen durven tijdens een oefening niet te stoppen als de gehoorbescherming niet goed functioneert. De krijgsmacht wil nu proberen preventief gehoorschade te voorkomen en deze tijdig op te sporen. Ze nemen twee gehoortest-containers in gebruik, waarin per uur zestien hoortesten af te nemen zijn.

Dat zijn ongeveer 20.000 testen per jaar. Dat betekent dat alle defensiemedewerkers (burgers én militairen) bij indiensttreding een audiogram krijgen om vast te stellen hoe het met zijn of haar gehoor gaat. Een nulmeting. Daarna volgt iedere vijf jaar een herhalingsonderzoek. Voor de hoog-risico beroepen zoals artilleristen, monteurs en vliegtuigpersoneel is dat vaker. Soms wel jaarlijks.

Lees verder: Defensiekrant


Publicatiedatum: 06 april 2021