De pracht en kracht van geluid

Judith Veen (Heart2Hear): "De zomer van 2019 was voor mij één brok emotie. In juni werd ik, voor de tweede keer in mijn leven, overvallen door sudden deafness, plotselinge doofheid. Dit keer aan mijn andere oor. Binnen een paar dagen verdween mijn gehoor volledig. In ruil kreeg ik een verschrikkelijk lawaai in mijn hoofd, als van een opstijgend vliegtuig. Mijn wereld stortte in en dat van mijn gezin ook. Als ik blader door mijn notities van die tijd, leest het als een reis over verdriet, afscheid nemen en het vinden van mijn Ikigai. Mijn Ikigai gaat over de waarde van geluid."

"Na een aantal weken kwam onverwacht heel voorzichtig een beetje geluid door het lawaai heen. De klanken van de piano, de stem van mijn partner, het fluiten van de vogels. Beetje bij beetje. Wat is geluid mooi. Met mijn verhaal kan ik anderen laten zien wat voor hen de waarde van geluid kan zijn. Het begint vaak met herrie, iets waar je last van hebt. Geluiden, hard of zacht, verbinden je met je omgeving. Dat zorgt ervoor dat je je veilig voelt, iets dat vanuit de evolutie bepaald is. Als omgevingsgeluiden worden overstemd, is er vaak juist een gevoel van onveiligheid. Als je weet waar het storende geluid vandaan komt, ‘accepteer’ je dat. Het betekent dat je brein het geluid als het ware filtert, het naar achteren probeert te duwen, zodat je er minder aandacht aan besteedt. Een energievretend proces, ook wel luisterinspanning genoemd. Om hier grip op de krijgen, kun je onder begeleiding op onderzoek gaan.

Dát doe ik met mijn onderneming Heart2Hear, gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Ook in ziekenhuizen is het lawaai toegenomen, bijvoorbeeld door meer apparatuur met akoestische alarmen, zo weet ik als verpleegkundige en manager. Dit kan werkstress veroorzaken, maar is ook belastend voor de (herstellende) patiënt. Met verschillende technieken, zoals het meten van geluidsstress via een geluidscamera en interviews met mensen uit de organisatie ontstaat een beeld. De analyse en de combinatie van metingen resulteert in een Soundscape, een unieke blauwdruk van de geluidsomstandigheden in de organisatie. Na een gezamenlijke evaluatie volgt een plan dat het welzijn vergroot en de ziektekosten vermindert. Voor Hoormij·NVVS werk ik aan het project ‘Auditieve beperking en werk’ om tien organisaties te ondersteunen in bewustwording van geluidsstress, inclusief training en advies.

Meer informatie of contact

Wil je meer weten? Neem contact op met judith.veen@heart2hear.nl van heart2hear.nl.

 

Publicatiedatum: 17 februari 2021