College overhandigt rapport over arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking aan UWV

In het kader van de Internationale dag van de Gebarentalen, heeft het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) vandaag het rapport ‘Het werkt anders’ overhandigd aan UWV. Het College gaf het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), de opdracht om onderzoek te doen naar de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking. Mede dankzij de waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen en experts heeft Nivel praktische inzichten en tips geformuleerd voor het verbeteren van de huidige situatie.

Belemmeringen op de arbeidsmarkt

Werken is belangrijk. Het zorgt niet alleen voor financiële zekerheid en zelfstandigheid, maar ook voor zingeving, plezier en sociale contacten. Helaas is dit niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend. Mensen met een auditieve of visuele beperking hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Zij ondervinden vaak problemen met het vinden en behouden van werk, terwijl zij juist wel graag willen werken.

Het VN-verdrag handicap

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag handicap. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om volwaardig en op gelijke voet met anderen deel te nemen aan onze samenleving. Arbeidsparticipatie is hier een belangrijk onderdeel van. Als toezichthouder op het VN-verdrag Handicap zet het College zich in om de naleving van het verdrag en de positie van de mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren.

Waardevolle lessen voor de praktijk

Het rapport beschrijft acht knelpunten en draagt zes oplossingen aan om mensen met een visuele of auditieve beperking te helpen met het vinden en behouden van een geschikte werkplek. Voorbeelden van oplossingen zijn het aanpassen van de werkomstandigheden, een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en alternatieve sollicitatietrajecten. Het College heeft tijdens de overhandiging UWV gevraagd om aan de slag te gaan met het rapport.

Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV: “Ook voor UWV is het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Een baan draagt hier aan bij. UWV verstrekt voorzieningen als een brailleleesregel of tolkondersteuning om mensen met een visuele of auditieve beperking aan het werk te helpen en te houden. Ook zijn we regelmatig in gesprek met belangenpartijen om te kijken hoe we de arbeidspositie van deze mensen kunnen verbeteren. We zien dit rapport als een mooie aanvulling hierop en nemen de mogelijkheden en tips ter harte.”

Aanvulling op het breed advies

Eerder dit jaar publiceerde het College het breed advies ‘De positie van mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan in het licht van het VN-verdrag handicap’. Hierin adviseert het College de regering om bij de totstandkoming van wetgeving die mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan raakt, een zichtbare toets te verrichten van de ontwerpwetgeving aan het VN-verdrag Handicap. In het breed advies heeft het College hiervoor een checklist opgenomen.

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College: “Het rapport dat we vandaag hebben overhandigd zal een goede aanvulling zijn op het breed advies. Het College zal in gesprek gaan met de overheid, belangenbehartigers en mensen met een beperking om de waardevolle lessen voor de praktijk te implementeren.”

Filmpje in Nederlandse Gebarentaal

Hier vind je een filmpje van de overhandiging in NGT

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over het rapport, heb je zelf ook waardevolle ideeën of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het College.

 

Publicatiedatum: 24 september 2020