Coachingspakket over drank, drugs en gamen voor slechthorende en dove jongeren

Geef je les aan slechthorende en dove jongeren en wil je drank, drugs en games bespreekbaar maken? Of werk je op een behandelgroep waar drank- of drugsgebruik bij jongeren mogelijk een rol speelt? Speciaal voor hen is er een coachingspakket beschikbaar - in gebarentaal en met ondertiteling - om het gebruik van drank en drugs en het spelen van games op een laagdrempelige manier te bespreken. In verschillende filmpjes wordt duidelijk hoe jongeren op een veilige manier kunnen omgaan met verslavende middelen. Voor een indruk, bekijk je hier de trailer.

Veilig omgaan met drank, drugs en games

Jongeren gaan in de puberteit op ontdekkingsreis. Het experimenteren van drank, drugs en games kan extra impact hebben bij jongeren die te maken hebben met een auditieve aandoening. De reden hiervoor is dat bij slechthorende en dove jongeren het ontwikkelen van psychische en/of sociaal emotionele problematiek vaker voorkomt. Het 'coachingspakket drank, drugs en gamen voor dove en slechthorende jongeren' vertelt hoe zij veilig om kunnen gaan met deze verslavende middelen.

Gratis Coachingspakket

Het pakket bestaat uit een hoofdprogramma, drie reflectieprogramma's en 11 informatieve programma's over diverse middelen in gebarentaal. Daarnaast zijn er een aantal tekstdocumenten zoals een handleiding met suggesties voor gebruik met jongeren. En een document waarin de beschrijvingen van de inhoud van al het beeldmateriaal. Het gehele pakket kun je bekijken en kosteloos downloaden.

Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Booz

Booz staat onder leiding van de programmamakers / producenten Ada van de Weijer en Arnold Folkerts. Voor de start van Booz in 1988, waren zij zes jaar werkzaam in het welzijnswerk en voltooiden de studie Andragologie met de afstudeerspecialisatie over ervaringskennis, beeldmateriaal en leerprocessen. Veel van de projecten dragen bij aan leer- en veranderprocessen, omdat naast beeldproductie, ook daar hun expertise ligt.

Bron: Kentalis en Booz 

Publicatiedatum: 14 juli 2020