Brochure 'Gehoor in onderzoek' 2019 verschenen

Gehoor in Onderzoek is een, jaarlijks verschijnende, brochure met een actueel overzicht van al het wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd rondom gehoor en gehoorproblemen. Dit onderzoek is ingedeeld in vijf hoofdcategorieën, te weten: fundamenteel onderzoek, preventie, diagnostiek, genezen, behandelen en begeleiden, en maatschappelijke participatie. Gehoor in Onderzoek is een initiatief van het HoorPlatform en wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de FENAC.  

De onderzoeken geven een inkijkje in de vele belangrijke onderwerpen die door onderzoekers in heel Nederland worden aangepakt: erfelijkheidsonderzoek, basale hoorprocessen, begeleiding van doofblinden, de inclusieve maatschappij, taal- en leesproblemen van slechthorende en dove kinderen, ontwikkelingen op het gebied van hoorhulpmiddelen, medische innovaties, vernieuwde kennis over oorsuizen en nog veel meer komt aan bod in Gehoor in Onderzoek 2019.

De samensteller, Nic van Son, probeert ieder jaar weer al het lopende onderzoek te achterhalen. Mocht jouw onderzoek niet in deze brochure voorkomen, meld dit dan aan Nic van Son.

Bron: Fenac

Publicatiedatum: 02 maart 2020