Belangenbehartigers in gesprek met UWV over tolkvergoeding buitenland

Slechthorende en dove mensen hebben ernstige bezwaren tegen de nieuwe kaders - zoals gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 49481) in de beleidsregel Protocol Voorzieningen - die per 1 januari 2022 inging. Ze krijgen geen geld meer voor tolken die meegaan op een buitenlandse reis. Gevolg is dat tolkgebruikers ernstig beperkt worden in hun maatschappelijke participatie en daarmee in hun keuzevrijheid en inzet van tolken. Gunstige regelingen die eerder met veel moeite zijn bereikt, worden teruggedraaid. Na een petitie, die veelvuldig getekend is, zitten de betrokken organisaties binnenkort aan tafel met het UWV.

De petitie is 2.519 keer ondertekend en inmiddels gesloten. Belangenbehartigers hebben binnenkort een gesprek met het UWV, waarmee de communicatie tot nu toe stroef verliep. Door de nieuwe regels moeten doven en slechthorenden extra voorzichtig zijn met de standaarduren. Daardoor kunnen ze niet langer spontaan deelnemen aan activiteiten. Als de uren op zijn, zijn ze niet meer gelijkwaardig en kunnen niet meer zelf bepalen hoe ze hun leven leiden en hoe ze communicatie inzetten.

In strijd met VN-Verdrag Handicap

Bovendien zijn de nieuwe beperkingen in de kaders voor het leefdomein in strijd met twee punten van het VN-verdrag Handicap. Ten eerste omdat het zorgt voor extra beperkingen en ten tweede omdat UWV en het ministerie van VWS nagelaten hebben de belangenbehartigers daadwerkelijk te betrekken en samen te werken aangaande deze nieuwe regelgeving.

Lees ook:

Publicatiedatum: 16 november 2022