Afdeling Maastricht en omstreken opgeheven

Vanaf 1 juni 2021 is afdeling Maastricht en omstreken - een regionale afdeling van Hoormij∙NVVS - opgeheven. In het jaar 2000 werd deze afdeling heropgericht en na ruim twintig jaar moeten we helaas de conclusie trekken dat de afdeling niet meer levensvatbaar is. Na het afscheid van een aantal bestuursleden is het ons na een intensieve zoektocht niet gelukt opvolging te vinden. Wij zijn vanaf 1 juni daarom niet meer te bereiken via ons e-mailadres. Het landelijk bureau van Hoormij∙NVVS blijft vanzelfsprekend voor iedereen bereikbaar.

De Maastrichtse leden hoeven dus niet te vrezen. Leden voorheen behorend tot afdeling Maastricht én geïnteresseerden kunnen voor informatie en advies terecht via info@stichtinghoormij.nl. De patiëntenorganisatie blijft via werkgroepen en commissies werken aan belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting.

Veel dank

Aan iedereen die zich ooit heeft ingezet voor de Maastrichtse afdeling: heel veel dank!

Publicatiedatum: 25 maart 2021