Afdeling Gelderland Oost van Hoormij∙NVVS per 1 januari 2022 gesloten

Na 45 jaar heeft het bestuur van de afdeling Gelderland Oost - in overleg met de leden - besloten deze afdeling met ingang van 1 januari 2022 op te heffen. Het bureau in Houten blijft beschikbaar voor vragen of informatie.

Ze doen dit met pijn in het hart, want na jaren met veel activiteiten en goede lotgenotencontacten lukt het al langere tijd niet om de vacatures binnen het bestuur ingevuld te krijgen. Marije Poesiat zegt namens het afdelingsbestuur: "We willen iedereen nogmaals bedanken die zich op welke manier ook hebben ingezet voor deze afdeling al die jaren. Wij wensen iedereen binnen Hoormij∙NVVS een goede toekomst toe."

Publicatiedatum: 02 december 2021