Zijn er apparaatjes die een bepaalde toonhoogte "uitdoven"?

Er zijn toestellen te koop die pretenderen contrageluid te produceren. Deze toestellen geven soms verlichting van de klachten. Hierbij is echter geen sprake van contrageluid maar van maskering. Het is namelijk niet mogelijk om met tegengeluid de tinnitus uit te doven.